Elsen inwestuje w zieloną energię

Zakład Elektroenergetyczny Elsen z Częstochowy przygotowuje budowę instalacji spalania biomasy. Rozważa także budową farmy wiatrowej oraz instalacji spalania odpadów komunalnych. Wszystkie inwestycje dotyczą zielonej energii.

Elsen już rozpoczął pierwszy etap budowy (faza projektowa) instalacji spalania biomasy na jednym z kotłów energetycznych. W nowym układzie będzie spalana biomasa pochodzenia rolniczego. Zapewni to możliwość wydzielenia jednostki kotłowej do samodzielnego spalania biomasy z klarownym rozdzieleniem gospodarek paliwowych: węglowej i biomasowej.

Układ technologiczny Elektrociepłowni zostanie rozbudowany m.in. o układ rozładunkowo-magazynowy biomasy, składający się z hali magazynowej jednonawowej, terenu utwardzonego przed halą, wagi samochodowej oraz układ separacji zanieczyszczeń i elementów ponadwymiarowych. Wybudowany ma zostać także układ mielący biomasy z zasobnikiem pyłu i systemem transportu pyłu z młyna do zasobnika, składający się z dwóch młynów biomasowych.

Elsen rozpatruje także możliwość zainwestowania w zieloną energię. Planuje budowę farmy wiatrowej w rejonie Góry Prędziszów. Rejon ten znajduje się w południowo-wschodniej części terenów dawnej Huty Częstochowa, w pobliżu nieczynnego już Kamieniołomu. Góra Prędziszów jest niewielkim wzniesieniem o wysokości najwyższego jej punktu 298 m n.p.m., względne przewyższenie w stosunku do obszarów przyległych wynosi ok. 50 m. W pobliżu tego miejsca znajdują się sieci elektroenergetyczne Elsen, do których można przyłączyć dopływ z planowanej farmy wiatrowej. Zostały przeprowadzone w tym rejonie roczne pomiary wiatru na maszcie o wysokości 60 m i na tej podstawie wykonano analizę warunków wietrzności oraz cyfrową mapę orografii i szorstkości terenu w tym rejonie, co umożliwi wybór lokalizacji turbin wiatrowych oraz pozwoli na sporządzenie prognozy produkcji energii elektrycznej.

Elsen posiada dogodne warunki do rozwoju zielonej energii - wdrożenia technologii utylizacji odpadów komunalnych współpracującej ze skojarzoną produkcją energii elektrycznej i ciepła w istniejącej elektrociepłowni. Według oceny spółki optymalnym rozwiązaniem jest budowa instalacji do utylizacji odpadów komunalnych o możliwościach przetwórczych na poziomie 30-50 tys. ton odpadów rocznie.

Obecnie firma Elsen jest na etapie badania stosowanych metod termicznej utylizacji odpadów komunalnych w celu dokonania wyboru najefektywniejszej technologii. W wyniku analizy potencjałów techniczno-produkcyjnych Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego i Elsen zostało zawarte między tymi przedsiębiorstwami porozumienie, w którym strony deklarują wspólne działania w celu wypracowania koncepcji energetycznego zagospodarowania odpadów balastowych pochodzących z sortowni CzPK. W celu opracowania założeń dla tego projektu tworzony jest zespół składający się z przedstawicieli tych firm oraz z osób wywodzących się z organów samorządowych miasta i środowiska naukowo-badawczego.

źródło: www.wnp.pl
zdjęcie: Elsen

Dodano: 2010-07-27
Artykuł sponsorowany
Łazienka na poddaszu jasna i wygodna

Łazienka to pomieszczenie, z którego korzystamy codziennie. Powinna być więc wyposażona w produkty najwyższej jakości. Nowe, odporne na wilgoć, trzyszybowe okno dachowe VELUX GLU to wygoda użytkowania, a także gwarancja niezwykłej trwałości. czytaj więcej

Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej