Będą kary za niedotrzymanie terminów dyrektywy dotyczącej energii odnawialnej

Polska nie wywiązuje się z terminów wdrażania unijnej dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Konsekwencjami niezrealizowania celów dotyczących energetyki odnawialnej będą sankcje głównie w postaci kar finansowych.

Nie jest to pierwsze spóźnienie we wdrażaniu dyrektyw UE. W przypadku dyrektywy 2009/28/WE warto przypomnieć że tzw. prognozę wstępną dostarczyliśmy do KE jako dwudziesty czwarty z kolei kraj członkowski, z prawie miesięcznym opóźnieniem. Polska ostatnio przyzwyczaiła się do dość luźnego podejścia do wdrażania dyrektyw, wystarczy przypomnieć niewdrożone dyrektywy dotyczące wydajności energetycznej budynków i usług energetycznych, tłumaczy dla portalu wnp.pl Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej.

Według IEO w przypadku tej unijnej dyrektywy zapomniano o kilku istotnych sprawach. Po pierwsze Polska nie zrealizuje celów indykatywnych (nieobligatoryjnych) na 2010 rok z poprzedniej dyrektywy 2001/77/WE dotyczącej zielonej energii elektrycznej i dyrektywy 2003/30/WE dotyczącej biopaliw.

Po drugie trzeba pamiętać, że dyrektywa 2009/28/WE to dokument z celami obowiązkowymi, a nie indykatywnymi, oraz z jasno postawionymi zadaniami i harmonogramem ich realizacji przez kraje członkowskie pod sankcją wynikającą z Traktatu lub dającą niezwykle silne argumenty Komisji Europejskiej do wszczęcia skutecznego postępowania wobec opornych. Moim zdaniem opóźnienie w dostarczeniu "Krajowego Planu Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych" jest poważnym argumentem za tym ostatnim. KE cały czas podkreślała, że przy opracowaniu KPD chodzi także o dostarczenie inwestorom stabilnej i długookresowej polityki rozwoju OZE i opóźnienia lub niewłaściwe wykonanie zadanie to podstawa do procedury karnej, wyjaśnia Wiśniewski.

Jak zaznacza prezes IEO, pewną okolicznością łagodzącą dla Polski może być to, że w wymaganym terminie do 30 czerwca zaledwie dwa kraje dostarczyły Krajowe Plany Działania. Wiele zależy od tego z jakim opóźnieniem inne kraje dostarczać będą swoje KPD, ale nie sądzę aby tak poważne opóźnienia jak Polska miało wiele krajów, podkreśla Wiśniewski.

Opóźnienia w przesłaniu "Krajowego Planu Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych", według IEO, wpłyną także na nie wywiązanie się Polski z kolejnych terminów związanych z wdrażaniem unijnej dyrektywy 2009/28/WE.

Polska nie rokuje na to, że dotrzyma drugiego kluczowego terminu - prawnego wdrożenia dyrektywy do końca bieżącego roku. W obecnej sytuacji procedura karna w tej sprawie oznacza sankcje finansowe, być może w postaci obcięcia funduszy UE dostępnych jeszcze dla Polski w perspektywie 2007-2014, których np. tylko niewielki odsetek (niecałe 1 proc. zamiast rekomendowanych 4 proc.) przeznaczyła na OZE, tłumaczy prezes IEO.

Zagrożenia w tej sprawie i ich skala nie są przesądzone, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że są prawdopodobne już na tym etapie i że okazji do karania w ramach dyrektywy 2009/28/WE jest wiele oraz że płacić możemy tu wielokrotnie za to samo. Polska będzie surowo rozliczana nie tylko z terminów ale i z efektów, podsumowuje Wiśniewski.

źródło: www.wnp.pl
zdjęcie: www.ekologia.pl

Dodano: 2010-07-28
Artykuł sponsorowany
Łazienka na poddaszu jasna i wygodna

Łazienka to pomieszczenie, z którego korzystamy codziennie. Powinna być więc wyposażona w produkty najwyższej jakości. Nowe, odporne na wilgoć, trzyszybowe okno dachowe VELUX GLU to wygoda użytkowania, a także gwarancja niezwykłej trwałości. czytaj więcej

Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej