Czesi pomogą w utylizacji toksycznych odpadów

Stworzona przez czeskich naukowców przenośna instalacja do unieszkodliwiania toksycznych odpadów pomoże w utylizacji szkodliwych pozostałości po zakładach azotowych w Jaworznie (województwo śląskie).

To część międzynarodowego projektu Foks, służącego ochronie wód podziemnych. Tym samym realizowany od 2008 r. projekt wejdzie w najważniejszy etap realizacji. Równolegle, do rozbrajania jednej z największych śląskich "bomb ekologicznych", stosowane są dwie inne metody.

W ubiegłym roku naukowcy z Instytutu Zdrowia Publicznego w Ostrawie pobrali w Jaworznie próbki chemikaliów, które przebadano w Instytucie Podstawowych Procesów Chemicznych w Pradze. Chodziło o to, by określić możliwości bezpiecznego rozkładu odpadów zgromadzonych w dolinie Potoku Wąwolnica w Jaworznie.

Prowadzone w Czechach badania wypadły bardzo pomyślnie. Naszym partnerom udało się, zarówno w skali laboratoryjnej, jak i w warunkach polowych, oczyścić odpady do formy neutralnej dla środowiska, powiedział Marcin Tosza z wydziału inwestycji miejskich magistratu w Jaworznie.

Teraz kończą się formalności związane z wykorzystaniem czeskiej technologii w Jaworznie. Wkrótce w mieście stanie mobilna instalacja do unieszkodliwiania chemikaliów, która będzie pracowała przez miesiąc, utylizując w tym czasie 1 tonę niebezpiecznych odpadów.

Unieszkodliwianie odpadów czeską metodą będzie polegało na wyrwaniu chloru, który w połączeniu ze związkami organicznymi tworzy bardzo toksyczne substancje. Używa się do tego miedzi oraz aktywnego węgla. Reaktor, w którym odbywa się proces, jest hermetycznie zamknięty, a panująca w nim temperatura trzystu stopni Celsjusza oraz lekkie nadciśnienie prowadzą do neutralizacji szkodliwych związków, tłumaczy Tosza.

W tym procesie powstaje pozostałość wolna od toksyn oraz bezpieczne paliwo w postaci bryłek węglowych, które można wykorzystać w elektrowni do produkcji prądu. Szacuje się, że czeska metoda pozwoliłaby na rozkład masy zanieczyszczeń z Centralnego Składowiska Odpadów "Rudna Góra" w ciągu 2-3 lat.

W tym roku przewidziana jest także realizacja dwóch innych przedsięwzięć w ramach projektu Foks, które mają pomóc w neutralizacji związków chemicznych w wodach gruntowych.

Od kwietnia tego roku w rejonie Zakładów Chemicznych Organika Azot działa już próbna tzw. bariera remediacyjna. Główną część instalacji stanowi przepuszczalna bariera z aktywnego materiału, który dzięki specyficznym własnościom fizycznym i chemicznym oczyszcza wody podziemne. W najbliższym czasie, na powierzchni 500 m kw., powstanie też poletko tzw. fitoremediacji, którego zadaniem będzie rozkład pestycydów, przy wykorzystaniu roślin akumulujących i rozkładających zanieczyszczenia.

W programie badawczym Foks wykorzystane są najnowsze metody badań wód podziemnych, powierzchniowych i gruntów oraz destrukcji zanieczyszczeń. Większość kosztów przedsięwzięć podejmowanych w ramach projektu pokrywają środki unijne. Koszty kompleksowej utylizacji odpadów nie są na razie znane. Będzie to zależało od możliwości technicznych zastosowanych do tego instalacji oraz wielkości zużycia związków miedziowych i węgla aktywnego, niezbędnych w tym procesie. Władze miasta będą zabiegać o środki rządowe i europejskie.

W Jaworznie prowadzona przez ponad 80 lat produkcja chemicznych środków ochrony roślin, m.in. DDT i lindanu, wiązała się z powstawaniem odpadów, w tym pestycydów, w większości wyrzucanych na nieuszczelnione podłoże. Zanieczyszczenia te - ok. 200 tys. ton, w tym ok. 40 tys. odpadów groźnego pestycydu HCH - znajdują się w kilku punktach miasta.

W ramach programu, do 2011 r. szczegółowo zbadane mają zostać wszystkie składowiska na ok. 50 ha terenów należących do różnych właścicieli. Wybrana będzie też ostateczna technologia ich utylizacji. Specjaliści oceniają, że jest szansa na pełną likwidację składowiska do końca 2015 r.

W Jaworznie największe zagrożenie ekologiczne dotyczy Centralnego Składowiska Odpadów zlokalizowanego w nieuszczelnionym wyrobisku popiaskowym "Rudna Góra". Ekolodzy alarmują, że toksyczne związki przenikają stamtąd do wód gruntowych i rzek. Od maja 2007 r. na składowisko nie trafiają już odpady. Od listopada 2006 r. obserwowany był też niepokojący wzrost stężeń pestycydów chloroorganicznych w pobliskiej rzece Wąwolnicy.

Unijny projekt badawczy Foks przychodzi z pomocą instytucjom odpowiedzialnym za osiągnięcie celów Ramowej Dyrektywy Wodnej UE na terenach przemysłowych. Wypracowana w wyniku badań procedura ochrony wód podziemnych zostanie zademonstrowana i zastosowana pilotażowo na pięciu wybranych terenach w Polsce, Niemczech, Włoszech i Czechach.

źródło: www.portalsamorzadowy.pl
zdjęcie: www.republika.pl

Dodano: 2010-08-02
Artykuł sponsorowany
Łazienka na poddaszu jasna i wygodna

Łazienka to pomieszczenie, z którego korzystamy codziennie. Powinna być więc wyposażona w produkty najwyższej jakości. Nowe, odporne na wilgoć, trzyszybowe okno dachowe VELUX GLU to wygoda użytkowania, a także gwarancja niezwykłej trwałości. czytaj więcej

Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej