157 gmin nie zdąży z budową oczyszczalni ścieków do końca 2010 roku

157 średnich aglomeracji przyznało, że nie zdąży z budową oczyszczalni do końca tego roku. Niedotrzymanie unijnych terminów realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) grozi karami oraz wzrostem opłat za odprowadzanie ścieków. Największy poślizg jest w Małopolsce (23 aglomeracje), Mazowszu (22), Dolnym Śląsku (17) i Wielkopolsce (17).

Obecnie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, który koordynuje realizację KPOŚK, czeka na szczegółowe dane od marszałków województw. Na ich podstawie zostanie opracowany projekt aktualizacji Programu, który wyznaczy nowe terminy wykonania inwestycji, czyli budowy oczyszczalni ścieków.

O tym, kto dostanie więcej czasu na dokończenie projektu będzie decydować stopień zaawansowania danej inwestycji, poświadczony konkretnymi dokumentami oraz programami dostosowawczymi wraz ze szczegółowym harmonogramem działań inwestycyjnych dla każdego przedsięwzięcia.

W kwietniu NIK alarmował o opóźnieniach w realizacji Krajowego Programu Oczyszczalni Ścieków Komunalnych. Kontrolerzy zwrócili wtedy uwagę m.in. na nierzetelne raporty z realizacji KPOŚK, przedkładane corocznie wojewodom przez organy gmin oraz na słabe zaangażowanie administracji publicznej (w tym resortu środowiska i KZGW) w realizację zadań wynikających z KPOŚK.

NIK ostrzegł wówczas, że coraz bardziej realne staje się niedotrzymanie unijnych zobowiązań w zakresie redukcji zanieczyszczeń w ściekach komunalnych. 31 grudnia 2010 r. upływa termin realizacji drugiego z celów pośrednich, określonych w Traktacie dotyczącym przystąpienia m.in. Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, związanych z wdrażaniem wymogów dyrektywy 91/271/EWG, na które Polska uzyskała okres dostosowawczy do 2015 r.

Do końca 2010 r. musi zostać zapewnione osiągnięcie zgodności z Dyrektywą dla 1069 aglomeracji, z których ładunki zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowią 86 proc. całkowitego ładunku tych zanieczyszczeń pochodzących z aglomeracji. Niezrealizowanie lub nieterminowa realizacja przez gminy zadań ujętych w KPOŚK, w tym m. in. zaplanowanych do wykonania w terminie do końca 2010 r., może spowodować nałożenie na Polskę kar pieniężnych. Dodatkowo niewykonanie projektów realizowanych przy udziale środków UE, może skutkować koniecznością zwrotu przyznanych środków.

źródło: PAP
zdjęcie: www.wabrzezno.com

Dodano: 2010-08-17
Artykuł sponsorowany
Łazienka na poddaszu jasna i wygodna

Łazienka to pomieszczenie, z którego korzystamy codziennie. Powinna być więc wyposażona w produkty najwyższej jakości. Nowe, odporne na wilgoć, trzyszybowe okno dachowe VELUX GLU to wygoda użytkowania, a także gwarancja niezwykłej trwałości. czytaj więcej

Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej