Zwrot podatku VAT za materiały budowlane dla niepełnosprawnych

Podatnicy ponoszący wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z adaptacją (remontem) mieszkań  do potrzeb niepełnosprawności mogą utracić podwójną preferencję podatkową, tj. możliwość odliczenia ulgi rehabilitacyjnej w PIT oraz uzyskania zwrotu VAT na materiały budowlane. Dziś odliczenie ulgi w PIT przed uzyskaniem zwrotu pozwala na podwójną preferencję.

Wprawdzie dziś otrzymanie takiego zwrotu zobowiązuje podatnika do pomniejszenia ulgi rehabilitacyjnej w zeznaniu podatkowym, jednak w praktyce przepis ten ma zastosowanie, gdy ulga odliczana jest za ten sam rok, w którym podatnik uzyskał zwrot. Biorąc pod uwagę, że wniosek o zwrot można składać w dowolnym czasie, a termin na dokonanie zwrotu do niedawna wynosił pół roku, a obecnie cztery miesiące, to w dużej części przypadków rok poniesienia wydatków na adaptację mieszkań nie pokrywa się z rokiem zwrotu VAT. W konsekwencji podatnik korzysta podwójnie. Zmianę tej sytuacji przewiduje projekt komisji Przyjazne Państwo. Modyfikuje on art. 45 ust. 3a ustawy o PIT, co skutkować będzie koniecznością doliczenia do dochodów kwoty otrzymanej ulgi, w przypadku gdy podatnik nawet w kolejnych latach otrzyma zwrot VAT z tytułu poniesienia wydatków na zakup tych samych materiałów budowanych.

Zdaniem Andrzeja Ossowskiego, adwokata z Kancelarii Adwokackiej A. Ossowski, działanie komisji Przyjazne Państwo pozwoliło na ujawnienie dodatkowego przywileju podatkowego. Z jednej strony wydatek w kwocie brutto może zostać uwzględniony w ramach ulgi rehabilitacyjnej w rozliczeniu rocznym, a jednocześnie podatnik może wystąpić o zwrot naliczonego w fakturze VAT w innym roku niż ten, w którym skorzystał z tej ulgi, oraz taki zwrot uzyskać.

Działania takie, jako mające podstawę w przepisach, są legalne, a urząd skarbowy nie ma podstaw do odmowy uwzględnienia wniosku podatnika o zwrot VAT na materiały budowlane, komentuje ekspert.

Projekt nowelizacji przewiduje rozszerzenie regulacji dotyczącej obowiązku doliczenia do dochodu lub podatku kwot uprzednio odliczonych, które zostały podatnikowi zwrócone. Jak wyjaśnia Kamil Jastrzębski, doradca podatkowy w MDDP, planowana zmiana wprowadzi przepis, zgodnie z którym w przypadku dokonania odliczeń od dochodu lub podatku, a następnie otrzymania zwrotu odliczonych kwot (w całości lub części) podatnik będzie zobowiązany do doliczenia zwróconych kwot w zeznaniu podatkowym za rok, w którym ten zwrot otrzymał.

Ekspert zmianę ocenia pozytywnie ze względu na wyrównanie obciążeń fiskalnych osób niepełnosprawnych ponoszących wydatki na cele rehabilitacyjne. Obecnie brak jest obowiązku zwrócenia ulgi rehabilitacyjnej w przypadku otrzymania przez podatnika zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, jeżeli zwrot nastąpił po roku poniesienia wydatków na cele rehabilitacyjne. Natomiast podatnik, który otrzymał taki zwrot w roku poniesienia wydatków rehabilitacyjnych, jest zobowiązany do obniżenia kwoty odliczanej w ramach tej ulgi o kwotę otrzymanego zwrotu VAT.

Przepisy ustawy o PIT regulujące odliczenie wydatków na cele rehabilitacyjne stanowią przykład niechlujstwa legislacyjnego. Tak uważa Przemysław Powierza, doradca podatkowy w KZWS-RSM International, który podkreśla, że trudno założyć, że ustawodawca celowo pozostawił podatnikom wybór odnośnie do jednoczesnego skorzystania z pomniejszenia dochodu i ze zwrotu części VAT za zakup materiałów budowlanych.

Wystąpienie o zwrot VAT na materiały budowlane i jego otrzymanie jeszcze przed złożeniem zeznania podatkowego za rok, w którym wydatki poniesiono, ogranicza skorzystanie z ulgi na podstawie art. 26 ust. 7b ustawy o PIT. Ulga przysługuje jednak w pełni, gdy podatnik wystąpi z wnioskiem na tyle późno, że zwrot nastąpi po złożeniu zeznania.

Zmiana przepisów zlikwiduje wprawdzie dodatkową ulgę, ale jednocześnie przywróci przejrzystość w przepisach.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna
zdjęcie: Archeton

Dodano: 2010-08-23
Artykuł sponsorowany
Łazienka na poddaszu jasna i wygodna

Łazienka to pomieszczenie, z którego korzystamy codziennie. Powinna być więc wyposażona w produkty najwyższej jakości. Nowe, odporne na wilgoć, trzyszybowe okno dachowe VELUX GLU to wygoda użytkowania, a także gwarancja niezwykłej trwałości. czytaj więcej

Poradnik
Pokrycie dachowe mocuje się do konstrukcji dachu za pomocą różnego rodzaju łączników. W przypadku dachówek są to spinki dekarskie. Ich kształt i długość muszą byćdopasowane do wymiarów łat dachowych oraz rodzaju dachówek. To samo dotyczy także gwoździ i wkrętów, niezbędnych... Czytaj więcej
Polecane artykuły
Głównym wyróżnikiem instalacji grzewczych z pompą ciepła jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Czytaj więcej