Remont lub wymiana komina

Kominy i bezpieczeństwo

Konserwacja komina

Każdy komin, by działał prawidłowo, musi być kontrolowany i czyszczony przez kominiarza. Minimalną częstotliwość czyszczenia różnych kanałów narzuca prawo:

  • dymowe - 4 razy w roku;
  • spalinowe - 2 razy w roku;
  • wentylacyjne - sprawdzenie 1 raz w roku i czyszczenie w razie potrzeby.

Nie należy tego lekceważyć, bo w nieczyszczonym kominie może dojść do zapłonu sadzy. Ponadto zanieczyszczenia znacznie zmniejszają przekrój komina - warstwa grubości 1 cm na ściankach typowego kanału 14 × 14 cm oznacza spadek jego pola przekroju aż o ?.

Komin a pokrycie dachu

Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe wymagana wysokość komina ponad dachem zależy od tego, na ile palne jest pokrycie i jak stromy jest dach.

Wysokość komina a rodzaj pokrycia i kąt nachylenia dachu

Bliskość przeszkód

To kolejny czynnik utrudniający dobrą pracę komina, wymagane minimalne odległości od przeszkód pokazano na rysunku poniżej.

Wymagane usytuowanie wylotu komina względem przeszkód

Koszty

Cena remontu istniejącego komina będzie zależeć od koniecznego zakresu prac:

  • otynkowanie - 25-40 zł/m2 (w tym materiał 5-10 zł);
  • obłożenie płytkami, np. klinkierowymi - materiał ok. 40 zł/m2 oraz 45-60 zł/m2 za robociznę;
  • montaż nasady kominowej - od 30 zł za materiał oraz ok. 50 zł za robociznę;
  • umieszczenie wkładu stalowego w istniejącym kominie - wkład od 1000 zł (dla komina o długości 7 m), robocizna od 200 do 400 zł;
  • rozebranie starego komina ceglanego i postawienie nowego o kilku kanałach - ok. 5000 zł;

Postawienie nowego komina prefabrykowanego to wydatek:

  • 2500-3500 zł gdy komin jest ceramiczny przeznaczony dla kotłów na paliwa stałe;
  • ok. 4000 zł w przypadku kominów ceramicznych i dwuściennych stalowych do kotłów gazowych i olejowych.

Ponadto od 400 do 600 zł zapłacimy za montaż.

opr. Jarosław Antkiewicz
zdjęcie: Aneta Sadlik