Regulacja mocy palnika

Dla efektywnej pracy kotłów ważna jest możliwość regulacji mocy ich palników w trakcie pracy.

Pozwala to dostosować moc kotła do chwilowego zapotrzebowania na ciepło. Bez niej moc palnika może być zbyt wysoka, co obniża sprawność kotła. Regulacja może być:

  • jedno- lub kilkustopniowa, odbywa się wówczas skokowo (np. 50% lub 100%);
  • płynna, oczywiście w z góry zadanym zakresie - zwykle od 30%, choć niektóre kotły pozwalają na regulację, poczynając już od kilkunastu procent mocy. Takie palniki nazywa się modulowanymi.

Im większy zakres regulacji, tym lepiej kocioł dostosowuje się do potrzeb, co dotyczy zwłaszcza kotłów dwufunkcyjnych - gdy chcemy napełnić wannę, potrzebna jest pełna moc, np. 30 kW, ale do ogrzewania pomieszczeń wystarcza często znacznie mniej niż 10 kW.

opr.: Redakcja