Odprowadzanie ścieków - kanalizacja, szambo czy oczyszczalnia

Oczyszczalnia przydomowa

Na skutek zachodzących w oczyszczalni procesów rozkładów tlenowego i beztlenowego większość ścieków jest oczyszczana do postaci wody o drugiej klasie czystości i może być bezpiecznie odprowadzona do gruntu lub pobliskich wód powierzchniowych. Frakcje, które nie uległy rozkładowi lub zostały rozłożone jedynie częściowo, muszą być okresowo usuwane z urządzeń oczyszczalni i dostarczane do oczyszczalni zbiorczych i tam neutralizowane.

W zależności od wielkości działki oraz warunków gruntowo-wodnych na niej panujących do oczyszczania ścieków możemy wykorzystać różne rodzaje przydomowych systemów i urządzeń służących do neutralizacji ścieków wytwarzanych w domu.

Drenaż rozsączający
Najpopularniejszym rodzajem przydomowej oczyszczalni jest drenaż rozsączający - stosunkowo niedrogi nie tylko w eksploatacji (nie wymaga bowiem zasilania energią elektryczną), ale też inwestycyjnie. Prawidłowe wykonanie oczyszczalni z drenażem wymaga doświadczenia i staranności oraz sprawdzenia warunków gruntowo-wodnych na działce, czego niestety wielu wykonawców nie robi. Wykonanie takiej oczyszczalni warto więc powierzyć dobrej ekipie, bo naprawa źle zrobionej instalacji jest pracochłonna i kosztowna. Po około 10 latach eksploatacji drenaż wymaga odkopania i dokładnego oczyszczenia.

Ten rodzaj oczyszczalni można stosować na działkach, na których możliwe jest spełnienie następujących warunków:

  • odległość pomiędzy studnią a najbliższym przewodem rozsączającym ścieki wynosi co najmniej 30 m (na małych działkach to często niemożliwe);
  • grunt jest przepuszczalny (piaszczysty), a zwierciadło wód gruntowych położone przynajmniej 1,5 m poniżej rur drenarskich. Rury drenażu rozsączającego układa się na głębokości 0,6-1,2 m pod powierzchnią terenu, a więc wody gruntowe muszą znajdować się na głębokości co najmniej 2,1-2,7 m. Jeśli poziom wód gruntowych jest wysoki, to można wykonać nasyp, zwany kopcem filtracyjnym, w którym prowadzi się rury drenarskie. Jednak wymaga to zwykle zamontowania pompy spiętrzającej (podnoszącej) ścieki.

W miejscach przebiegu rur drenarskich nie sadzi się roślin o głębokim systemie korzeniowym, bo korzenie obrosłyby lub uszkodziły rury.

Najczęściej budowana jest oczyszczalnia z drenażem rozsączającym.
W gruncie układa się rurydrenażowe, którymi oczyszczone ścieki
powoli przesączają się do ziemi i w niej ulegają rozkładowi

Elementy oczyszczalni:

  • osadnik gnilny - to początkowy element, zatrzymuje zanieczyszczenia stałe, przez niego przepływają ścieki w pierwszym etapie oczyszczania. Osadnik można umieścić nawet bezpośrednio przy budynku, jednak pod warunkiem, że będzie wentylowany za pośrednictwem najbliższego pionu kanalizacyjnego, którego wylot znajdzie się co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych. Pojemność osadnika dla czteroosobowej rodziny wynosi ok. 2 m3.
  • studzienka rozdzielcza - to tu trafiają ścieki z osadnika, a następnie do rur drenarskich;
  • rury drenarskie - przez perforowane ścianki rur ścieki przesączają się stopniowo do gruntu, gdzie są rozkładane przez bakterie. Dla zapewnienia swobodnego przepływu ścieków rury układa się ze spadkiem 3% w kierunku przepływu. Rur drenarskich, zwykle o średnicy ok. 100 mm, nie umieszcza się bezpośrednio w gruncie, lecz w warstwie żwiru lub tłucznia; zapobiega to zamuleniu (zatkaniu) drenów. Przeciętnie przyjmuje się, że na jednego mieszkańca potrzeba około 15 m ciągu drenarskiego;
  • kominek napowietrzający (rura wentylacyjna) - umieszcza się go na końcach drenów, służy do napowietrzania drenażu.

Złoże biologiczne
Takie oczyszczalnie najczęściej stosuje się na niewielkich działkach lub na terenach z płytko zalegającą wodą gruntową. Elementy oczyszczalni ze złożem biologicznym:

  • osadnik gnilny - taki sam, ja w systemie z drenażem rozsączającym.
    zbiornik ze złożem biologicznym - to w nim, a nie w gruncie, jak w drenażu rozsączającym, zachodzi rozkład ścieków.

Złoże biologiczne - to warstwa ułożonego w zbiorniku na ruszcie gruboziarnistego, kruszywa. Złoże, zraszane przez ścieki i natleniane, sprzyja rozwijaniu się bakterii tlenowych rozkładających zanieczyszczenia. Złoże musi być zabezpieczone przed mrozem.

  • studnia chłonna - zbiornik, do którego odprowadza się oczyszczone ścieki. Jeśli uzyskamy odpowiednie pozwolenie wodno-prawne, możemy ścieki odprowadzać do rowu melioracyjnego lub zbiornika wodnego (ze studni można wówczas zrezygnować).

Oczyszczalnia ze złożem biologicznym zajmuje
niewiele miejsca i można ją wykonać nawet gdy
poziom wód gruntowych na działce jest wysoki

opr.: Joanna Dąbrowska
zdjęcie: EkopolArtykuł sponsorowany
Łazienka na poddaszu jasna i wygodna

Łazienka to pomieszczenie, z którego korzystamy codziennie. Powinna być więc wyposażona w produkty najwyższej jakości. Nowe, odporne na wilgoć, trzyszybowe okno dachowe VELUX GLU to wygoda użytkowania, a także gwarancja niezwykłej trwałości. czytaj więcej