Jak działają nawiewniki?

Nawiewniki zapewniają dopływ powietrza zewnętrznego.

Nawiewniki ciśnieniowe

Wyposażone są w samoczynnie działający regulator przepływu (reagujący na różnicę ciśnień), dzięki któremu ilość nawiewanego powietrza jest stała,
niezależna od warunków atmosferycznych (wiatr, zimno). Dodatkowo umożliwiają ręczną regulację do zamknięcia włącznie.

Są to nawiewniki szczelinowe, montowane w górnych, poziomych profilach okna. Składają się z czerpni powietrza montowanej na zewnątrz oraz regulatora montowanego po wewnętrznej stronie okna. Elementy te połączone są szczeliną w profilach okna, umożliwiającą przepływ powietrza.

Samoczynny (automatyczny) regulator przepływu umieszczony jest w czerpni powietrza. Elementem sterującym jest aerodynamiczny płat aluminiowy "pływający" w strumieniu przepływającego powietrza. W miarę wzrostu prędkości powietrza płat unosi się i obraca wokół górnej krawędzi, przymykając
przekrój przelotu. Gdy prędkość maleje, płat opada, zapewniając w ten sposób stały strumień przepływającego powietrza, niezależnie od warunków zewnętrznych. Czerpnia dodatkowo osłania przed wnikaniem wody deszczowej, wyposażona jest również w siatkę przeciw owadom.

Nawiewniki ciśnieniowe można też regulować ręcznie pokrętłem mechanizmu napędowego lub sznureczkami z obciążnikami.

Nawiewniki higrosterowane

Wyposażone są w higrometr sterujący wielkością strumienia powietrza zależnie od zawartości pary wodnej w pomieszczeniu. Elementem odpowiedzialnym za automatyczną regulację jest higrometr z czujnikiem poliamidowym, który mierzy wilgotność względną powietrza w pomieszczeniu
i steruje położeniem przepustnicy nawiewnika. W ten sposób dostosowuje wydajność wentylacji do poziomu wilgotności - zwiększa wydajność przy dużej wilgotności, zmniejsza przy małej.

Sterownik z higrometrem montowany jest po wewnętrznej stronie okna. Na zewnątrz znajduje się czerpnia powietrza osłaniająca szczelinę przed wodą deszczową. Ma ona również siatkę przeciw owadom.

opr.: Redakcja