Kto odpowiada za utwardzenie drogi?

Za utwardzenie drogi gruntowej, przy której budujemy dom odpowiada inwestor lub gmina.

Ma na to wpływ stan prawny drogi. Jeśli to inwestor jest właścicielem lub współwłaścicielem drogi, to decyzja dotycząca utwardzenia drogi
i koszty prac z tym związane należą do niego. Wówczas może być konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę.

Jeśli natomiast droga stanowi własność gminy, to do niej trzeba się udać z prośbą o utwardzenie drogi. Zwykle na nowych osiedlach po zabudowaniu wszystkich działek, gminy utwardzają drogi. Często utrudnieniami w szybkim realizowaniu prac związanych z utwardzaniem drogi jest wysokość budżetu gminy. Aby inwestycja doszła do skutku, musi być wpisana do budżetu gminy na konkretny rok.

Należy w tym przypadku złożyć wniosek do wójta lub burmistrza, który odpowiada za sporządzanie projektów budżetu oraz uzyskać poparcie radnych,
którzy ostatecznie ustalają kształt budżetu. Jeśli planowana inwestycja nie znajdzie się w projekcie, można ją wprowadzić podczas głosowania nad budżetem na sesji rady gminy.

opr.: Redakcja