Jakie są wymagania prawne dotyczące montażu nawiewników okiennych?

Pierwszego stycznia 2009 roku zmieniły się przepisy dotyczące szczelności okien i drzwi.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, Poz. 1238) dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, w sposób znaczący uległy zmianie wymagane parametry okien.

Do końca 2008 roku wprowadzone do obrotu okna (o współczynniku infiltracji powietrza 0,5?1,0 m3/(m?h?daPa2/3)) nie musiały być wyposażone w urządzenia nawiewne. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, w przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji, niż wentylacja  mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, czyli w przypadku wentylacji grawitacyjnej, dopływ powietrza zewnętrznego należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczone w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych.

 

Przepis ten oznacza konieczność stosowania, w domu z wentylacją grawitacyjną, nawiewników okiennych lub ściennych we wszystkich pomieszczeniach poza łazienką, kuchnią i toaletą. W przypadku wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wszystkie okna powinny być szczelne.

opr.: Joanna Dąbrowska
zdjęcie: Brevis