Jaką umowę podpisać z wykonawcami prac budowlanych?

Zazwyczaj na budowę stanu surowego i poszczególne roboty, które są związane z konstrukcją warto zawierać umowę o roboty budowlane.

Umowa o roboty budowlane pozwala na skontrolowanie tego, czy roboty wykonuje firma, z którą podpisana została umowę. Na podstawie takiej umowy wykonawca bez zgody inwestora nie może zatrudnić podwykonawców. Inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. Najważniejsze jest to, czy w umowie o prace budowlane określono, jakie są obowiązki stron, terminy na dostarczenie dokumentacji i materiałów oraz wykonanie robót.

Jeśli chodzi o roboty wykończeniowe, to polecana jest umowa o dzieło. Jeżeli inwestor posiada projekt wykonawczy wnętrz lub instalacji, to kosztorys prac może sporządzić przyjmujący zamówienie. Nie będzie praktycznie mógł żądać podniesienia wynagrodzenia za dodatkowe prace - liczy się wykonane dzieło.

Problemy wynikające przy jego wykonaniu są w zasadzie po stronie przyjmującego zamówienie. Przy obu tych umowach, jeżeli drugą stroną umowy jest
przedsiębiorca, a inwestorem jest osobą fizyczna, stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży konsumenckiej wzmacniające pozycję inwestora w ewentualnym sporze.

Na drobne prace można zawierać umowę zlecenia, w takiej umowie wykonawca zobowiązany jest do starannego działania, ale nie odpowiada za wynik.

opr.: Redakcja