Czy korzystne jest zamontowanie okien o wyższej ciepłochronności?

Określenie rzeczywistych korzyści z zamontowania okien o wyższej ciepłochronnościnie jest łatwe, gdyż w znacznym stopniu zależą one od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym.

Niemniej w przybliżeniu można sprawdzić, czy taka inwestycja będzie opłacalna, przyjmując przeciętne warunki pogodowe. Trzeba też pamiętać, że oszklenie ma tylko częściowy wpływ na ciepłochłonność całego okna, gdyż zależy ona także od materiału i ciepłochłonności ram okiennych i proporcji powierzchni przenikania ciepła przez oszklenie i profile okienne.

W praktyce okna z oszkleniem o przenikalności cieplnej 1,1 W/(m??K) charakteryzują się U na poziomie 1,3-1,4 W/(m??K), natomiast z oszkleniem o przenikalności 0,9 W/(m??K) całe okno osiąga wartości o 0,1-0,15 W/(m??K) lepsze niż z szybami standardowymi. Przyjmując, że różnica w ciepłochronności tych dwóch rodzajów okien wyniesie 0,15 W/(m??K) możemy obliczyć jaka będzie różnica strat energii cieplnej.

Przeciętny wskaźnik określający średnią różnicę temperatury zewnętrznej i wewnętrznej i czas trwania sezonu grzewczego, nazywany wskaźnikiem stopniogodzin, wynosi dla Polski centralnej ok. 72 000 K?h (15 K × 200 dni × 24 h), w innych regionach kraju różni się w granicach 20%. Po pomnożeniu tego wskaźnika przez różnice przenikalności cieplnej okien oraz ich powierzchnię uzyskamy wielkość potencjalnych oszczędności energii w ciągu roku. W tym przypadku: 72 000 K?h × 0,15 W/m??K × 25 m? = 270 kWh.

Opłacalność zamontowania okien o wyższej ciepłochronności zależy od kosztów pozyskania energii do ogrzewania i oczywiście wydatków na ich zakup. Przy wykorzystaniu tradycyjnych źródeł ciepła (węgiel, gaz ziemny, olej opałowy) przeciętny koszt pozyskania energii wynosi 0,2-0,3 zł/kWh, zatem spodziewane oszczędności wyniosą 54-81 zł rocznie. Porównując te wartości z różnicą w cenie zakupu okien o różnej ciepłochronności, możemy określić na ile taka inwestycja będzie opłacalna.

Cezary Jankowski

Budownictwo i instalacje

Zobacz wypowiedzi
Redakcja

Ekspert firmy

Redakcja "Budujemy Dom"