Czy budynki w Polsce ociepla się z gwarancją producenta systemu ociepleń?

Czy budynki w Polsce ociepla się z gwarancją producenta systemu ociepleń?

Decydując się na ocieplenie budynku, trzeba pamiętać, że producenci systemów ociepleń udzielają gwarancji wyłącznie, gdy zastosuje się pełen, certyfikowany system konkretnej marki. Nie biorą natomiast odpowiedzialności za awarie na elewacji ocieplonej niesystemowymi, przypadkowo dobranymi produktami.

Tak kwestię ociepleń tłumaczy Wojciech Szczepański, prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) dodając, że niestety - w przypadku zestawów "składaków", prawdopodobieństwo wystąpienia awarii jest wysokie. W praktyce potem koszty naprawy elewacji zwykle pokrywa inwestor, ponieważ od wykonawcy bardzo trudno jest uzyskać rekompensatę za wadliwe działanie ocieplenia.

Badanie TNS Pentor Poznań wykazało, iż na 32 proc. ocieplonych ścian instaluje się materiały różnych marek i producentów.

Tylko w 68 proc. przypadków wykonawcy stosują do termoizolacji ścian zewnętrznych kompletne systemy ociepleń jednej marki. 32 proc. prac ociepleniowych odbywa się z wykorzystaniem elementów składowych ocieplenia różnych marek czy producentów - wynika z pierwszej edycji badania TNS Pentor Poznań "Rynek ociepleń budynków w Polsce".

Stosowanie na jednej ścianie przypadkowo zestawionych materiałów ociepleniowych jest także sprzeczne z prawem budowlanym, które dopuszcza do obrotu wyłącznie produkty z aprobatą techniczną. Tymczasem 35 proc. przebadanych wykonawców nie jest w pełni przekonanych, że używanie materiałów służących do ociepleń bez certyfikatów jest niezgodne z prawem budowlanym, chociaż w 76 proc. prac ociepleniowych z reguły materiałów z certyfikatami używają. - Cała branża ociepleń powinna wyciągnąć wnioski z tych rezultatów badania TNS Pentor Poznań i wspólnie działać na rzecz edukacji wszystkich uczestników procesu budowlanego, w interesie właścicieli, użytkowników i mieszkańców ocieplonych budynków - dodaje prezes Wojciech Szczepański.

W kierunku standardu

TNS Pentor Poznań realizuje badanie "Rynek ociepleń budynków w Polsce" dwa razy w roku. Analizy dokonuje się w oparciu o dużą próbę firm wykonawczych - w pierwszej fali zrealizowano 700 wywiadów, a w sumie roczna próba dwu fal badania obejmie 1400 ankiet. Z kolei dane szacujące rynek opracowano na podstawie informacji kwestionariuszowych przekazanych przez producentów systemów ociepleń. Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń jest partnerem merytorycznym przedsięwzięcia. Realizację drugiej części badania zaplanowano na początek 2012 r.

- Raport z fali inicjującej badanie TNS Pentor Poznań to krok do stworzenia pełnego obrazu rynku ociepleń w Polsce, ze względu na udział w projekcie zarówno firm producenckich, jak i wykonawczych, w tak dużej skali. Wspierając to przedsięwzięcie, liczymy, że branża będzie mogła w pełni monitorować swój rozwój, przewidywać kierunek zmian i śledzić wiodące trendy. Taka wiedza jest niezbędna do sprostania potrzebom rynku: inwestorów, wykonawców, użytkowników i mieszkańców ocieplonych domów i budynków - mówi Piotr Ciborowski z Zarządu SSO.

Rafał Janowicz, prezes Zarządu TSN Pentor Poznań, podkreśla, że raport "Rynek ociepleń budynków w Polsce" to krok w kierunku budowy standardów pomiarowych dla branży ETICS w Polsce, które byłyby powszechnie akceptowane przez rynek jako rzetelne źródło danych na temat sytuacji i trendów panujących w tym sektorze. - Ważnym elementem tego projektu jest to, że szacowanie wielkości rynku w poszczególnych kategoriach produktowych oparte jest z w dużej mierze o dane przekazywane przez producentów, którzy zdecydowali się na kupno raportu oraz o wyniki badań na dużej próbie wykonawców. Natomiast udział w pracach nad projektem przedstawicieli Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń jest przejawem dojrzałości branży i rosnącej świadomości, że konkurując można budować standardy służące wszystkim - dodaje prezes poznańskiej firmy.

Jakie inne wyniki przyniosło badanie TNS Pentor Poznań? Oto szczegóły:

Systemowo i z certyfikatem?

Ankietowani wykonawcy powszechnie deklarują w miarę świadome podejście do kwestii stosowania materiałów z certyfikatami. Większość (65 proc.) uważa, że stosowanie materiałów służących do ociepleń bez certyfikatów jest niezgodne z prawem budowlanym. Co trzeci nie ma już takiego przekonania, mimo że w odpowiedzi na pytanie, czy stosują materiały z certyfikatami wyraźna większość ankietowanych (96 proc.) twierdzi, że z zdecydowanie lub raczej tak (odpowiednio 76 i 20 proc.).

Deklaracje, iż z reguły pracują na materiałach posiadających certyfikaty składają nieco częściej firmy zlokalizowane w średnich i dużych miastach, niż te funkcjonujące na obszarach wiejskich i w małych miastach, natomiast, w porównaniu do innych województw, najrzadziej w województwie podlaskim i mazowieckim.

Określenie "system ocieplenia" rozumiane jest przez wykonawców bardzo różnie. Z jednej strony interpretowany w kategoriach funkcji, jaką pełni - izolacyjnej, ochronnej, cieplnej (37 proc.), z drugiej (30 proc.) - jako kompletny zestaw produktów potrzebnych do ocieplenia budynku. 6 proc. badanych firm pod pojęciem tym rozumiało produkty jednego producenta. Wyniki zebrano za pomocą tzw. pytania otwartego o definicję terminu "system ocieplenia", bez podanych do wyboru odpowiedzi.

- Niewielka część wykonawców spontanicznie kojarzy termin "system ociepleń" z używaniem zestawu produktów jednego producenta. Zastanawiać się można, czy rzeczywiście "systemowość" słabo tkwi w świadomości badanych, czy też być może jest to dla nich oczywiste. Szczególnie że zdecydowana większość firm wykonawczych stosuje systemy jednej marki w pracach ociepleniowych. Odpowiedzi na to pytanie będziemy szukać w kolejnej fali badania - zapowiada prezes Rafał Janowicz.

Według Wojciecha Szczepańskiego, prezesa SSO, najniższą świadomość wagi systemowego podejścia do ocieplania, jak również znaczenia certyfikatów w obrocie materiałami budowlanymi, mają małe, lokalne ekipy wykonawcze, z dużą rotacją pracowników: - Do tych wykonawców prawdopodobnie jeszcze nie dotarli producenci ETICS ze szkoleniami w zakresie technologii termoizolacji ani nasze Stowarzyszenie ze swymi działaniami edukacyjnymi. Upowszechnienie wiedzy na temat prawidłowego ocieplania budynków jest zadaniem dla całej branży. SSO stale podejmuje nowe inicjatywy w tej dziedzinie, w tym adresowane do uczniów szkół budowlanych, którzy wkrótce wejdą na rynek wykonawczy - podkreśla Wojciech Szczepański.