Budownictwo energooszczędne staje się standardem. Rośnie świadomość inwestorów

Budownictwo energooszczędne staje się standardem. Rośnie świadomość inwestorów

Coraz więcej Polaków decyduje się budować domy z zastosowaniem energooszczędnych technologii. To efekt opłacalności inwestycji oraz wchodzących w życie przepisów budowlanych Unii Europejskiej. Nowy standard budownictwa powoduje, że zużywamy mniej energii, oszczędzamy pieniądze i chronimy środowisko. Od ubiegłego roku obowiązują nowe Warunki Techniczne (WT), jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Nowe przepisy zaostrzają wskaźnik EP, który określa zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną oraz współczynnik przenikania ciepła U przegród budynku.

Według danych Ministerstwa Transportu, Budownictwa  i Gospodarki Wodnej średni wskaźnik EP dla domów jednorodzinnych wynosił w 2013 r. 140 kWh/ (m2·rok).  Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 2014 r. nie może on przekraczać 120 kWh/(m²·rok), w 2017 r. powinien wynosić 95 kWh/(m²·rok), aby w 2021 r. osiągnąć 70 kWh/(m²·rok).

Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną domu powinno być określane już na etapie projektu domu, który musi również zawierać sposób ogrzewania, wentylacji i innych czynników, które mają istotny wpływ na końcową wartość EP, mówi Krzysztof Krzemień, dyrektor ds. technicznych Termo Organiki. Zwiększyły się również wymagania związane z izolacyjnością termiczną przegród budowlanych, które muszą lepiej chronić budynek przed utratą ciepła. Obecnie do ocieplenia ścian wybierane są płyty o grubości 15 cm, w przypadku dachów 20 cm, natomiast jeśli chodzi o podłogę jest to minimum 10 cm.

Zgodnie z coraz bardziej restrykcyjnymi przepisami docelowo do 2021 roku optymalna grubość izolacji ścian będzie wynosiła co najmniej 20 cm oraz w przypadku dachu 25-30 cm. Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego od początku 2021 roku wszystkie nowo powstające budynki mają być obiektami „o niemal zerowym zużyciu energii”.

Budować energooszczędnie się opłaca

Polacy najczęściej wybierają domy energooszczędne ze względu na wymierne oszczędności. Budowa tradycyjnego domu może być co prawda niższa o 5-15%, ale za to w domu energooszczędnym zapotrzebowanie na energię jest o ponad 50% mniejsze, a więc koszty budowy zwrócą się w ciągu kilku lat. Poczucie komfortu, wygody i bezpieczeństwa we własnym domu są niezaprzeczalnie istotne, każdy chce, aby ich dom był "zdrowy". Nowoczesne technologie energooszczędne pozwolą
na kontrolę warunków panujących w domu. Nie da się również nie wspomnieć o trosce o ekologię, w końcu jeśli nie my, to kto zatroszczy się o środowisko, a to właśnie budownictwo energooszczędne bezpośrednio przyczynia się do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Warto także pamiętać, że w przypadku ewentualnej sprzedaży domu, jego wartość rynkowa z biegiem czasu zyskuje na atrakcyjności dzięki energooszczędnym technologiom.

Inwestując w budowę domu energooszczędnego należy pamiętać o tym, że sam wybór projektu nie zagwarantuje minimalnego zużycia energii, mówi Krzysztof Krzemień. Dopiero zastosowanie wysokiej jakości materiałów izolacyjnych, np. grafitowego styropianu TERMONIUM PLUS Termo Organiki, w miejscach takich jak dach, podłoga oraz ściany budynku, montaż sprawnego systemu wentylacji, energooszczędnych okien, ale także sumienne wykonanie założeń  projektu przez doświadczonych fachowców, przyniesie wymierne korzyści.

Energooszczędne budowanie z państwowym wsparciem

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) prowadzi program wspierający budownictwo energooszczędne "Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych". Wysokość dopłat jest uzależniona od wysokości wskaźnika EUco, czyli całkowitego zużycia energii użytkowej potrzebnej do ogrzania budynku. Jakiego rzędu są to dopłaty? W przypadku domu energooszczędnego zużywającego 40 kwh/m² rocznie fundusz przewiduje 30 tysięcy złotych. Inwestor budujący dom pasywny zużywający mniej niż 15 kwh/m² może skorzystać z 50 tysięcy złotych. Potencjalni inwestorzy skarżą się na biurokratyczne wymagania stawiane przez fundusz, jednak eksperci NFOŚiGW przekonują, że ich spełnienie zawsze zapewnia dopłatę oraz gwarantuje, że dom w 100% będzie energooszczędny. Sporym mankamentem jest fakt, że dopłata jest przewidziana tylko dla osób korzystających z kredytu bankowego. Kluczowym elementem zdobycia dofinansowania jest odpowiedni projekt, który rozpatrują autoryzowani weryfikatorzy Związku Banków Polskich (ZBP) według wytycznych ustanowionych przez NFOŚiGW. Lista weryfikatorów znajduję się stronie internetowej ZBP: www.zbp.pl/domefekt.

Polska Termo Organika energooszczędna od lat

Styropiany oraz system ociepleń Termo Organiki idealnie nadają się do budownictwa energooszczędnego. Termo Organika już w 2004 r. dostarczyła swój grafitowy styropian do ocieplenia siedziby budynku Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego w Gdańsku. Ten sam zaawansowany izolator znalazł zastosowanie przy ociepleniu pierwszego w Polsce certyfikowanego domu pasywnego. Projekt domu wykonało biuro projektów "Lipińscy Dom". Był to wówczas jedyny w Europie Środkowo-Wschodniej budynek pasywny  z certyfikatami Passiv Haus z Darmstad. Styropian Termo Organiki ocieplił również pierwszy na świecie energooszczędny kościół wybudowany w standardzie budownictwa pasywnego (2011r.). Energooszczędna świątynia świętego Jana Pawła II o powierzchni 1740 m2 znajduje się w Nowym Targu i mieści około 500 wiernych. Styropian Termonium Plus został wykorzystany do izolacji termicznej pierwszej w Polsce sportowej hali pasywnej w Słomnikach (2010r.), hali sportowej na terenie uniwersytetu rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz pierwszej w Polsce pasywnej szkoły podstawowej w Budzowie w województwie dolnośląskim (2012r.).

źródło i zdjęcie: Termo Organika