Dlaczego dom energooszczędny warto ogrzewać kotłem kondensacyjnym?

Kocioł kondensacyjny oszczędza paliwo. W wyniku spalania zawsze powstaje dwutlenek węgla i woda. Temperatura towarzysząca temu procesowi jest bardzo wysoka (w kotłach tradycyjnych przekracza 120°C), jest zatem wyższa od temperatury parowania wody.

Kiedy w zwykłym kotle powstają spaliny, woda w nich zawarta zamienia się w parę i razem ze spalinami ucieka przez komin.

Jeżeli kocioł skropli parę wodną zawartą w spalinach, to odbierze od niej ciepło zużyte na jej odparowanie, które bez tego uchodziłoby przez komin. Na odzyskiwaniu tego ciepła polega właśnie energooszczędność kotłów kondensacyjnych.

Kocioł kondensacyjny ma tak rozbudowany wymiennik ciepła, by temperaturę spalin mógł sprowadzić poniżej tzw. punktu rosy i tym sposobem spowodować wykroplenie pary wodnej. Wtedy właśnie następuje odebranie dodatkowego ciepła, które ze zwykłych kotłów uchodzi bezpowrotnie razem ze spalinami.

W uproszczeniu można powiedzieć, że kocioł kondensacyjny ma wbudowane dwa wymienniki ciepła: jeden taki jak w kotłach tradycyjnych oraz drugi - przeznaczony do skraplania pary wodnej.

opr.: Redakcja