Ocieplenia w Polsce - podział branży i prognozy

Ocieplenia w Polsce - podział branży i prognozy

Rynek ociepleń oparty na styropianach to jedna z prężniej rozwijających się w Polsce branż. Przyjrzyjmy się temu, jak polski segment tego rynku wypada na tle swoich odpowiedników w innych krajach europejskich oraz sprawdźmy, jakie są prognozy na najbliższe lata.

Branża ociepleń budynków związana z wykorzystaniem styropianu to sektor, który w Polsce rozwija się szczególnie dobrze. Co więcej, prędkość, z jaką rozwija się w naszym kraju, jest imponująca nawet w porównaniu z szybkością rozwoju charakterystyczną dla naszych sąsiadów. Jak zatem przedstawiają się konkretne dane dotyczące branży styropianowej w Polsce oraz jak zdaniem ekspertów przedstawia się jej przyszłość?

Rynek ociepleń w Europie

Zacznijmy od stanu polskiego rynku ociepleń styropianowych (znanych również jako ETICS) na tle innych krajów europejskich. Jak się okazuje, jest to jeden z najprężniej rozwijających się rynków na kontynencie - w samym 2016 roku ocieplono powierzchnię aż 40 mln m2 ścian budynków. Wynik ten ustępuje jedynie temu osiągniętemu w Turcji, gdzie według szacunków European Estimations for Etics rocznie ociepla się powierzchnię sięgającą około 65 mln m2 (źródło: http://biznes.interia.pl).

Jacek Michalak, prezes działającej w Polsce organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń uważa nawet, że nasz kraj jest europejskim liderem w tej dziedzinie. Jak tłumaczy, polski rynek jest warto więcej nawet niż np. niemiecki, który w ostatnich latach "przeżywa pewien kryzys". Stawkę europejskich rynków ociepleń zamyka zaś Europa Północna, na którą składają się takie kraje jak Norwegia, Szwecja czy Finlandia mająca zaledwie 1% udziału w rynku. Dla porównania, Europa Środkowo-Wschodnia, czyli między innymi Polska, Czechy, Słowacja i Łotwa, to aż 56% tego rynku (źródło: http://buildercorp.pl/2017/07/24/europejski-rynek-ocieplen/). Do tak wysokiego udziału w dużej mierze przyczyniło się przyjmowanie po roku 1990 kolejnych krajów do Unii Europejskiej, co wymusiło zastosowanie nowoczesnych rozwiązań dotyczących ocieplania budynków spełniających wymagania unijne.

Podział i prognozy

Polski rynek dociepleń można podzielić na dwie główne kategorie. Pierwsza z nich to tak zwane kompletne systemy dociepleń, znane także jako producenckie. Nazwa ta oznacza systemy składające się z kompletnych zestawów oferowanych przez daną markę. Druga zaś to systemy określane jako składane, czyli takie, przy zakładaniu których wykonawcy wykorzystują materiały dociepleniowe tworzone z kombinacji różnego rodzaju marek czy produktów.

Według badań IBP Research, na polskim rynku systemów dociepleń w 2016 roku dominowała pierwsza kategoria z udziałem 64,1%, podczas gdy procent systemów dociepleń składanych wynosił 35,9% (źródło: http://abc-sciany.pl/rynek-docieplen-budynkow-w-2016-r-wzrosnie-o-74-procent/).

Co istotne, badania Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń wykazały, iż w 80% ociepleń wykorzystywany jest styropian. Wartość całego rynku zaś już w 2015 roku wynosiła 3,9 mld zł. Prognozy co do jego dalszego rozwoju są bardzo optymistyczne: Do 2020 roku będzie on najprawdopodobniej wart ponad 4,4 mld zł. Na takim rozwoju sytuacji rynkowej mają skorzystać nie tylko producenci styropianu, ale również dystrybutorzy tego materiału ociepleniowego, tacy jak np. hurtownia http://www.styropianonline.pl.

Styropian - przyczyny zapotrzebowania

Dlaczego styropian jest tak popularnym materiałem w branży ocieplania oraz docieplania budynków? Duże zapotrzebowanie na styropian w Polsce ma w dużej mierze wynikać z faktu, iż technologia ETICS dotarła do naszego kraju później niż do wielu innych europejskich państw. Do Polski zawitała dopiero w latach 80., podczas gdy większość Europy korzystała z niej już dwadzieścia lat wcześniej. Wciąż zatem istnieje konieczność usprawniania systemów ociepleń charakterystycznych dla konstrukcji powstałych jeszcze przed wkroczeniem ETICS na nasz rynek.
 
Zapotrzebowanie na nowoczesne ocieplanie budynków ma również inną przyczynę. Podczas gdy w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku celem ocieplania było przede wszystkim zwiększenie poziomu energooszczędności ścian budynku, obecnie rosną obostrzenia dotyczące współczynników przenikania ciepła. Obecnie wynosi on 0,23 Wm2K, ale w roku 2021 zaczną obowiązywać przepisy według których wymagany będzie współczynnik 0,2 Wm2K. Dostosowania się do tych przepisów nie może obyć się bez zastosowania najnowocześniejszych technologii. Dlatego właśnie Polska jest jednym z najprężniej rozwijających się państw pod względem rozbudowy rynku ociepleń, przy wykonywaniu których wykorzystuje się przede wszystkim różnego rodzaju styropian.