Czy budynek energooszczędny musi mieć zwartą bryłę?

Chodzi o to, aby uzyskać jak najmniejszy stosunek powierzchni przegród zewnętrznych (łącznie z podłogą na gruncie) do kubatury ogrzewanej części budynku, czyli jak najmniejszą powierzchnię, przez którą będzie uciekało ciepło zużywane do ogrzewania domu.

Zastosowanie zwartej bryły domu w połączeniu z buforowym układem pomieszczeń w budynku energooszczędnym może przynieść 10?15% oszczędności energii i pieniędzy. Opłaca się zatem zrezygnować z uatrakcyjniania architektury budynku energooszczędnego podcieniami, wykuszami czy lukarnami, które zwiększają powierzchnię przegród zewnętrznych. Nagrodą za poprzestanie na prostej i zwartej bryle będą niższe koszty eksploatacji domu.

opr.: Redakcja

Copyright © AVT 2020 Sklep AVT