Czy przegrody zewnętrzne o dobrej izolacyjności cieplnej to najważniejszy warunek energooszczędności domu?

Na pewno tak. W domu energooszczędnym wszystkie przegrody zewnętrzne, czyli nie tylko ściany i dach, ale też podłogi na gruncie powinny mieć współczynnik przenikania ciepła U ? 0,25 [W/(m2?K)].

Jeśli nie zapewni się tak dobrej termoizolacyjności, to właściwie żadne inne działania nie będą miały sensu, bo straty energii cieplnej przez przegrody zewnętrzne będą tak duże, że oszczędności wynikające z zastosowania kosztownych instalacji i urządzeń takich jak niskotemperaturowe ogrzewanie płaszczyznowe, wysoko sprawny kocioł kondensacyjny, automatyka pogodowa czy wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła nie będą satysfakcjonujące.

Dobre ocieplenie oznacza też wyeliminowanie z przegród mostków termicznych. Konieczne jest zatem zachowanie ciągłości termoizolacji, a więc zrezygnowanie z balkonów o konstrukcji wspornikowej osadzonej w stropie, na rzecz konstrukcji samonośnej (dostawionej do budynku na słupach).

Ważne jest też, by wszystkie przegrody zewnętrzne, a w szczególności ściany, były szczelne. Spełnienie tego warunku utrudnia stosowanie ścian murowanych tylko na spoiny poziome, dlatego lepiej zrezygnować z tego ułatwienia dla wykonawcy.

Ważną przegrodą wymagającą ocieplenia jest też podłoga na gruncie. Jak najlepszą izolacyjność powinny mieć również szczelne okna i drzwi zewnętrzne.

opr.: Redakcja