Czy opłaca się zastąpić tradycyjne żarówki świetlówkami kompaktowymi?

Choć świetlówki są znacznie droższe, to zakup jest opłacalny ze względu na ich trwałość i niskie koszty eksploatacji.

Przeciętnie są ośmiokrotnie trwalsze (8000 godzin zamiast 1000 godzin), zużywając przy tym około pięciokrotnie mniej energii niż żarówki tradycyjne przy takiej samej ilości emitowanego światła.

Przykład:

Porównajmy całkowite koszty eksploatacyjne świetlówki o mocy 21 W i tradycyjnej żarówki o odpowiadającej jej mocy 100 W.
Świetlówka kosztuje ok. 25 zł, a jej trwałość wynosi 8000 h.

W czasie jej eksploatacji trzeba by zużyć aż 8 żarówek (bo ich trwałość wynosi 1000 h) w cenie ok. 1,5 zł każda, czyli 1,5 zł x8 = 12zł
Załóżmy, że koszt 1 kWh energii elektrycznej wynosi 0,5 zł. Koszt zużytej energii wyniesie więc dla:

  • świetlówki - 0,021 kW x 8000 h x 0,5 zł = 84 zł
  • żarówki - 0,1 kWh x 8000 h x 0,5 zł = 400zł

Całkowity koszt zakupu i eksploatacji:

  • świetlówki - 25 zł + 84 zł = 109 zł
  • żarówki - 12 zł + 400 zł = 412 zł

Nawet gdybyśmy dostali żarówki za darmo, to i tak ich eksploatacja byłaby nieekonomiczna w porównaniu ze świetlówkami.

opr.: Joanna Dąbrowska