Właściwości styropianu (EPS) i polistyrenu ekstrudowanego (XPS)

Wybierając materiał ociepleniowy w postaci styropianu, należy wziąć pod uwagę jego właściwości.

Styropian (EPS) - płyty z polistyrenu ekspandowanego - powstają przez wstępne spienienie granulek, a następnie "sklejenie? ich w formę bloku, który następnie cięty jest na płyty o wymaganych wymiarach. Struktura tego materiału jest dość porowata, co wpływa głównie na zwiększoną nasiąkliwość
w przypadku zawilgocenia.

Polistyren ekstrudowany (XPS) - płyty z polistyrenu ekstrudowanego - produkowane są w formach o docelowych wymiarach płyt, do których wtłaczany jest granulat ulegający spienieniu. Płyty te mają więc bardziej jednorodną zamkniętokomórkową strukturę o gładkich powierzchniach. Płyty XPS charakteryzują się znacznie większą twardością niż płyty EPS. Łatwo odróżnić je od zwykłego styropianu, bo płyty te są barwione.

Izolacyjność termiczna - współczynnik przewodzenia ciepła:
EPS - lambda = 0,034?0,040 W/(m?K);
XPS - lambda = 0,029?0,034 W/(m?K).

Izolacyjność akustyczna EPS i XPS jest słaba. Wyjątek stanowią elastyczne płyty styropianowe stosowane do izolacji akustycznej podłóg.

Odporność na ogień: EPS i XPS - materiały samogasnące, w płomieniu topią się i zwęglają, nie podtrzymują ognia, po odjęciu jego źródła gasną.

Chłonność wody: EPS - niewielka; XPS - znikoma.

opr.: Redakcja