Dom energooszczędny - Ogrzewanie

Dom energooszczędny - Ogrzewanie

W domach energooszczędnych dużego znaczenia nabierają urządzenia grzewcze zasilane energią elektryczną. Ich ekonomiczna opłacalność wzrasta wraz ze zmniejszaniem się jednostkowego zapotrzebowania budynku na energię cieplną do ogrzewania.

Prawidłowo zaprojektowany i wykonany energooszczędny dom cechuje się zmianą struktury zapotrzebowania na ciepło. W bilansie cieplnym budynku zwiększa się procentowy udział przygotowania ciepłej wody użytkowej, natomiast zmniejsza zapotrzebowanie na pokrycie strat ciepła przez przenikanie przez przegrody zewnętrzne. Taka sytuacja wymusza zmianę rodzajów systemów wytwarzania ciepła w budynkach.

W skrajnych przypadkach domu pasywnego i zeroenergetycznego rezygnuje się z klasycznego sposobu ogrzewania domu, podgrzewając jedynie powietrze wentylacyjne. Projektanci systemów instalacyjnych dążą do ich integracji, co skutkuje coraz częstszym zastosowaniem w domach mieszkalnych kompaktowych systemów grzewczo-wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych.

W zasadzie codziennością w praktyce budowy energooszczędnych domów stają się również rozwiązania hybrydowe, oparte na powiązaniu pozyskiwania energii słonecznej z wytwarzaniem ciepła w gazowych kotłach kondensacyjnych lub w kotłach na biomasę.

Możliwa stała się instalacja w domu małej elektrociepłowni, o mocy elektrycznej kilkudziesięciu kilowatów, zapewniającej użytkownikom budynku energię elektryczną oraz ciepło do ogrzewania w zimie, chłodzenia w lecie i przygotowania ciepłej wody użytkowej przez cały rok.

Coraz częstsze zastosowania znajdują powietrzne pompy ciepła wykorzystujące jako dolne źródło zużyte powietrze wentylacyjne.

W domach energooszczędnych dużego znaczenia nabierają urządzenia grzewcze zasilane energią elektryczną. Ich ekonomiczna opłacalność wzrasta wraz ze zmniejszaniem się jednostkowego zapotrzebowania budynku na energię cieplną do ogrzewania.

dr inż Arkadiusz Węglarz
zdjęcie: Junkers