Co to jest sprawność cieplna kolektora słonecznego?

Sprawność cieplną kolektora to stosunek ciepła odebranego przez przepływający przez kolektor czynnik roboczy do energii promieniowania docierającego do jego górnej powierzchni.
Sprawność cieplna kolektora spada wraz ze wzrostem różnicy  temperatury
pomiędzy czynnikiem roboczym a otoczeniem.

Wartość ta, wyrażana w procentach, służy do określania możliwości absorpcyjnych kolektora słonecznego i ilości wytworzonego ciepła oddanego do czynnika grzewczego. Kolektory słoneczne stosowane w domach jednorodzinnych powinny mieć sprawność 70-95%.

opr.: Redakcja
zdjęcie: Solar Shop