Jak wypada porównanie z kosztami takiej samej instalacji zasilanej kotłem gazowym?

Porównania wymagają tylko koszty tych elementów, które różnią te instalacje:
  • z pompą ciepła: pompa ciepła + zbiornik c.w.u. + dolne źródło: łącznie 20 000- 36 000 zł,
  • z kotłem gazowym: kocioł + zbiornik c.w.u. + przyłącze: 12 000-28 000 zł (zależnie od rodzaju kotła gazowego i sposobu przygotowania c.w.u., a także kosztów przyłącza). O ile koszt przyłącza długości kilkunastu metrów wynosi od 5000 zł, to dwustumetrowe może kosztować nawet 12 000 zł.

A zatem całkowity koszt inwestycyjny instalacji z pompą ciepła: 25 000-45 000 zł może być o 13 000-17 000 zł wyższy niż instalacji ogrzewania gazowego.

Wydatki mogą być porównywalne, jeśli do instalacji ogrzewania gazowego wybierzemy drogi kocioł kondensacyjny, a długość przyłącza gazowego będzie znaczna.

Do analogicznych wniosków prowadzi porównanie z ogrzewaniem olejowym.

Porównanie sumarycznych kosztów różnych instalacji (inwestycje + 15 lat eksploatacji)

opr.: Redakcja