Kocioł na miał węglowy

Specyficznym rodzajem urządzeń są kotły miałowe. Mają kanały doprowadzające powietrze w głąb objętości paliwa.

Bez doprowadzenia powietrza w głąb objętości paliwa w kotłach na miał węglowy, paliwo to nie mogłoby się palić. W danym momencie pali się tylko niewielka jego część. Dzięki temu paliwo stałe można uzupełniać w większych odstępach czasu (na jednym załadunku kocioł może pracować nawet kilkanaście godzin). Zaleca się kontrolowanie spalania.

Sprawność kotłów na miał węglowy wynosi przeciętnie 60-70%. Można kupić również kotły miałowe z podajnikiem tłokowym, zbudowane podobnie do kotłów retortowych. Dzięki podajnikowi i zasobnikowi paliwo można uzupełniać raz na kilka lub kilkanaście dni.

opr.: Redakcja