Wentylacja zgodnie z przepisami

Zadaniem wentylacji jest usuwanie zużytego powietrza i dostarczanie świeżego.

Wentylacja powinna zapewniać:

 • usuwanie zużytego powietrza z kuchni, łazienek, toalet oraz pomieszczeń bez okien (garderoba, spiżarnia),
 • nawiew świeżego powietrza do pozostałych pomieszczeń,
 • swobodny przepływ powietrza pomiędzy pomieszczeniami, do których trafia powietrze z zewnątrz, a pomieszczeniami, z których jest usuwane - między dolną krawędzią drzwi a podłogą pozostawia się szczelinę albo montuje drzwi z otworami w dolnej części.

Intensywność wentylacji określana jest w m3 na godzinę wymienianego powietrza i zależnie od pomieszczenia powinna wynosić:

 • w kuchni z kuchenką:
  • gazową - 70 m3/h,
  • elektryczną - 50 m3/h,
 • w łazience - 50 m3/h,
 • w oddzielnym WC - 30 m3/h,
 • w pomieszczeniach pomocniczych bez okna (garderoba, spiżarnia itp.) - 15 m3/h,
 • w pokojach mieszkalnych, które oddzielają od kuchni lub łazienki więcej niż dwie pary drzwi (albo znajdują się na innej kondygnacji) - 30 m3/h.

W kuchniach i łazienkach zaleca się montowanie urządzeń (wentylatorów wyciągowych), umożliwiających okresowe zwiększenie intensywności wentylacji co najmniej do 120 m3/h.

opr.: Redakcja