Jak wyeliminować zagrożenie legionellą?

Instalacje ciepłej wody stwarzają korzystne warunki dla rozwoju niebezpiecznych bakterii z rodzaju Legionella.

Namnażaniu się bakterii z rodzaju Legionella sprzyja:

  • długa sieć rurociągów;
  • duże zbiorniki c.w.u. (szczególnie o pojemności ponad 400 l);
  • temperatura poniżej 60°C (w wyższej giną);
  • woda pozostająca w bezruchu ("ślepe" odcinki rurociągów, sporadycznie wykorzystywane punkty poboru).

Dlatego zaleca się w celu eliminacji bakterii z rodzaju Legionella, by instalacja wodociągowa była tak zaprojektowana, aby można było przeprowadzić jej okresową dezynfekcję przez podniesienie temperatury wody do 60°C. Tyle powinna wynieść temperatura w punktach poboru, a nie tylko w samym zasobniku.

Nie każda pompa ciepła może nam zapewnić tak wysoką temperaturę, dlatego zbiornik powinien mieć grzałkę elektryczną, która w razie potrzeby dodatkowo podgrzeje wodę.

opr.: Jarosław Antkiewicz