Kolektory rurowe

Kolektory rurowe

Są to kolektory próżniowe, w których absorber jest umieszczony w rurce próżniowej: dzięki temu jest izolowany od otoczenia, co powoduje ograniczenie ucieczki ciepła na zewnątrz.

Tak działające kolektory pozyskują więcej ciepła niż płaskie. Najpopularniejsze kolektory rurowe to:

  • Kolektory z bezpośrednim przepływem czynnika roboczego. W rurze próżniowej są dwie rurki metalowe, jedna wewnątrz drugiej. Zimny czynnik roboczy (glikol) wpływa wewnętrzną rurką do absorbera, po czym ogrzany wraca zewnętrzną do instalacji grzewczej. Dzięki próżni do minimum są zredukowane straty ciepła.
Przekrój rury kolektora próżniowego z bespośrednim przepływem czynnika roboczego
  • Kolektory z rurkami cieplnymi (z ang. heat pipe). W miedzianej rurce cieplnej umieszczonej wewnątrz kolektora znajduje się czynnik roboczy (glikol), który paruje w temperaturze ok. 25°C. Jego para zbiera się w kondensatorze rurki cieplnej, gdzie skrapla się, oddając ciepło. Następnie - już jako ciecz - glikol spływa po wewnętrznej ściance rurki cieplnej i cały proces powtarza się od nowa. Aby czynnik roboczy sprawnie cyrkulował w rurce cieplnej, kolektor rurowy powinien być nachylony pod kątem min. 20°. Kolektory z rurkami cieplnymi są sprawniejsze niż z bezpośrednim przepływem czynnika roboczego.
Przekrój rury kolektora próżniowego z rurkami cieplnymi (heat pipe)
  • Kolektory z parabolicznym zwierciadłem CPC (z ang. Compound Parabolic Concentrator). Rury szklane są umieszczone nad zwierciadłem CPC, którego kształt sprzyja pochłanianiu promieni słonecznych padających pod niekorzystnym kątem (wieczorem i rano) oraz zwiększa zdolność absorbowania promieniowania rozproszonego.
Schemat kolektora z parabolicznym zwierciadłem CPC

opr.: Redakcja
zdjęcie: Viessmann