Przyczyny słabego ciągu w kanale wentylacyjnym

Jeśli jest to wentylacja grawitacyjna, a taką głównie stosuje się w domach jednorodzinnych, problemem może okazać się słaby ciąg w kanale wentylacyjnym.

Sprawdzanie ciągu powinno się powierzać okresowo kominiarzowi, który skontroluje stan kominów.

Działanie kanałów wyciągowych łatwo sprawdzić samodzielnie, przykładając kartkę papieru lub zbliżając do kanału zapaloną świecę.

Przyczyn złego ciągu może być kilka:

  • celowe zamknięcie (na przykład zaklejenie) wlotu kanału wentylacyjnego,
  • niedostateczny nawiew, często spowodowany zastąpieniem starych nieszczelnych okien i drzwi - nowymi, szczelnymi,
  • zatkanie kanału wentylacyjnego (np. przez ptaki),
  • nieszczelność lub za mały przekrój kanału,
  • niewłaściwe wyprowadzenie kanału wentylacyjnego ponad dach,
  • brak kanałów wentylacyjnych w poszczególnych pomieszczeniach lub brak otworów lub kratek w drzwiach pomieszczeń, w których są one konieczne (łazienka, kuchnia).

opr.: Redakcja