Wybór miejsca na kolektory słoneczne

Aby kolektory działały wydajnie, ważne jest ustawienie ich pod takim kątem do poziomu, aby promienie słoneczne padały prostopadle do ich powierzchni. Kąt ten nie jest stały, ponieważ położenie słońca zmienia się w ciągu roku: optymalny kąt nachylenia latem to 30°, a zimą 60°.

Jeśli kolektory słoneczne będą pracować tylko latem, np. w domu letniskowym, można je ustawić pod kątem 30°, jeśli będą instalowane w domu całorocznym ? pod kątem 45°.

Kolektory słoneczne powinny być skierowane na południe, a gdy nie jest to możliwe, to w kierunku jak najmniej odchylonym (nie więcej niż o 45°) od południa.

Najczęściej kolektory instaluje się na południowej połaci dachu lub jako wolno stojące ustawia się na ziemi na południowej stronie działki.

opr. Redakcja