Temperatura wody a sprawność kotłów kondensacyjnych

Instalacje z kotłem kondensacyjnym najczęściej projektuje się dla temperatury wody 55/40°C (temperatura wody zasilającej grzejniki/temperatura wody  powracającej) lub niższej.

Kocioł osiąga tym wyższą sprawność, im niższa jest temperatura wody krążącej w instalacji. Jednak w  nowoczesnych kotłach, dzięki bardzo precyzyjnej regulacji procesu spalania, zjawisko kondensacji zachodzi nawet, gdy temperatura wody  powracającej wynosi 55-57°C, choć sprawność kotła wówczas nieco spada (sięga 104%, zamiast 108%). Umożliwia to przyjęcie do projektowania nawet parametrów 70/55°C.

Ponadto wydajność instalacji jest projektowana dla tzw. obliczeniowej temperatury zewnętrznej, która na większości terytorium Polski wynosi 20°C. W rzeczywistości tak duże mrozy występują rzadko, w związku z czym przez ponad 90% sezonu grzewczego temperatura wody może być niższa niż przyjęta w obliczeniach na potrzeby projektu instalacji. Oznacza to, że sprawność kotła będzie w praktyce wyższa niż wynikające z obliczeń 104%.

opr.: Redakcja