Oznaczanie kominów

Wszystkie elementy systemu kominowego (komina prefabrykowanego) powinny być trwale oznaczone.

Zastosowanie nieodpowiednich elementów może być groźne albo doprowadzić do przedwczesnego zużycia komina. Kodowe oznaczenie określa, dla jakich warunków pracy przeznaczone są elementy komina.