Kiedy wybrać oczyszczalnię ze złożem piaskowym lub żwirowym?

Gdy grunt na działce charakteryzuje się niedostateczną przepuszczalnością lub/i gdy poziom wód gruntowych jest za wysoki stosuje się oczyszczalnie z filtrem żwirowym lub piaskowym zamiast oczyszczalni z klasycznym drenażem rozsączającym.

Złoża te separuje się od podłoża grubą nieprzepuszczalną folią. Proces oczyszczania ścieków przebiega tu tak samo jak przy tradycyjnych drenażach rozsączających. Ścieki odprowadzane są przez studzienkę rozdzielającą do filtrów i rozsączane w ich górnych warstwach, dalej przepływają przez nie, oczyszczając się i na końcu zbierane są w dolnej części filtra przez drugi układ drenów, tzw. drenaż zbierający.

opr.: Redakcja