Czym ogrzewać dom energooszczędny?

Ogrzewanie budynku pochłania największą część (około 60%) energii zużywanej podczas eksploatacji domu.

Nic zatem dziwnego, że ekonomiczny system grzewczy przyniesie największe korzyści w budżecie łącznych kosztów eksploatacji domu. Sumując koszty wykonania systemu grzewczego i koszty eksploatacyjne w okresie korzystania z urządzenia, zwykle najlepszym sposobem wytwarzania ciepła jest zastosowaniem kondensacyjnego kotła gazowego. Pod warunkiem, że do działki doprowadzona jest sieć gazowa.

Jeśli nie ma takiej możliwości alternatywą jest pompa ciepła współpracująca z niskotemperaturowym ogrzewaniem podłogowym, pobierająca ciepło z gruntu lub powietrza, kolektory słoneczne współpracujące np. z kominkiem z płaszczem wodnym albo korzystanie tylko z energii elektrycznej.

Do ogrzewania domu energooszczędnego można używać też paliw odnawialnych i wyposażyć dom w nowoczesny w kocioł z podajnikiem na pelety. Rozwiązań jest kilka, ale najefektywniejszym z nich jest gazowy kocioł kondensacyjny.

opr.: Joanna Dąbrowska