Pompy ciepła - Kolektor pionowy

Najskuteczniejszym rozwiązaniem w przypadku ograniczonej ilości miejsca jest kolektor pionowy.

Do odwiertów głębokości 30-150 m (uwaga - konieczne jest zezwolenie, a to łączy się z dodatkowymi kosztami) wkłada się sondy pionowe, czyli rury zgięte w kształcie litery U, w których krąży glikol. Z 1 m odwiertu można uzyskiwać 30-70 W mocy cieplnej. Na przykład dla domu o powierzchni 200 m? potrzebną moc cieplną dolnego źródła (ok. 0,8 mocy pompy ciepła, czyli 0,8×200 m?×50 W/m?=8 kW) otrzymamy przy łącznej długości odwiertów ok. 160 m, czyli mogą to być na przykład 4 odwierty o głębokości 40 m każdy.

Odległość między odwiertami nie powinna być mniejsza niż 5 m (im głębsze odwierty, tym ta odległość powinna być większa, dla odwiertów o głębokości 80-100 m powinna wynosić ok. 8 m).

Kolektor pionowy, w porównaniu z kolektorem płaskim, ma same zalety:

  • zajmuje niewielką powierzchnię działki
  • glikol ma stabilną temperaturę w ciągu całego roku (3-7°C).

Jest tylko jedna wada - wysoka cena. O ile kolektor poziomy dla domu 150 m? kosztuje ok. 5000÷10000 zł, to kolektor pionowy może kosztować ok. 15000 zł, a zdarzają się oferty na poziomie ok. 25000 zł.

Liczba i długość sond głębinowych zależy od warunków geologicznych, dlatego często w trakcie wiercenia otworów wprowadza się korekty do wstępnego projektu. Na podstawie zdobywanych w trakcie wiercenia informacji o rzeczywistych warunkach geologicznych można skorygować projektowaną długość sond.

opr.: Redakcja