Sprawna wentylacja - uwaga na błędy

Sprawna wentylacja - uwaga na błędy

Tam, gdzie wentylacja jest niesprawna, dochodzi do trwałego zawilgocenia elementów budynku, a w następstwie tego - do rozwoju grzybów i mikroorganizmów: szkodliwych dla zdrowia i niszczących materiały budowlane. Należy więc od projektu aż po montaż i konserwację systemu wentylacyjnego zadbać o zasady, które wpłyną na zdrowie i samopoczucie mieszkańców oraz kondycję budynku.

Wykonanie instalacji bez projektu lub niegodnie z projektem

Błąd ten popełniają często inwestorzy, którzy w trakcie budowy postanawiają zmienić przewidzianą w projekcie wentylację grawitacyjną na mechaniczną. Jeśli zamiast zwrócić się z tym do fachowca, sami dobiorą elementy takiej instalacji, może ona potem okazać się niewydolna i nie da się jej należycie wyregulować: w niektórych pomieszczeniach będą np. odczuwane przeciągi, a w innych wymiana powietrza będzie bardzo słaba. W fachowo wykonanym
projekcie precyzyjnie określa się parametry instalacji: charakterystykę kanałów, wentylatorów, wymiennika oraz przepływ powietrza w poszczególnych
pomieszczeniach. W umowie zawartej z wykonawcą powinno być jasno powiedziane, że zobowiązuje się on zrealizować ten konkretny projekt i z tego powinno się go rozliczyć.

Niedostateczna wydajność wentylacji

Zaprojektowanie niezawodnie działającej wentylacji grawitacyjnej jest bardzo trudne ze względu na zmienność warunków jej pracy. Jednak i wentylacja mechaniczna może okazać się niewydolna, jeśli np. maksymalna wydajność centrali jest równa minimalnej wymaganej wymianie powietrza. Zdarza się
to, gdy wykonawca dobiera elementy instalacji bez fachowego projektu, a więc bez uwzględnienia oporów przepływu powodowanych przez kanały, kształtki itp. Opory te powodują nieraz znaczny spadek wydajności centrali, dlatego powinny być uwzględnione w obliczeniach. Przyczyną niewydolności wentylacji
może być też przełączanie jej na pracę na niskim biegu: zmniejszanie w ten sposób prędkości obrotowej wentylatorów powoduje bardzo znaczny spadek
sprężu, a więc zdolności do pokonywania oporów przepływu, wskutek czego do oddalonych od centrali pomieszczeń może docierać zbyt mało świeżego powietrza.

Brak kanału wywiewnego w pomieszczeniu bez okien

Najczęściej dotyczy to takich pomieszczeń jak garderoba lub spiżarnia. Nawiew powietrza powinny zapewniać tam kratki lub otwory, np. w dolnej części drzwi, a wywiew - kanał wentylacyjny. Brak wymiany powietrza tam, gdzie przechowuje się produkty żywnościowe, sprzyja ich psuciu się, a w garderobie może powodować odczuwalny po wejściu zaduch, a także przykry zapach ubrań.