Zmiana standardu rekuperatorów

Zmiana standardu rekuperatorów

Wszystkie centrale wentylacyjne AERIS firmy Rekuperatory.pl, zarówno z wymiennikiem zwykłym, jak i entalpicznym, standardowo wyposażane są w nagrzewnicę wstępną, która do tej pory pozostawała w ofercie jako dodatkowy element rekuperatora. Jednocześnie cena urządzenia z nagrzewnicą nie uległa podwyższeniu.

Zmiana ta obowiązuje od dnia 16 czerwca br. Wbrew powszechnie panującemu przekonaniu, użytkowanie rekuperatora z nagrzewnicą jest tańsze
niż bez nagrzewnicy. Wynika to z faktu, że przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych system przeciwzamrożeniowy rekuperatora zwalnia swoją pracę, co powodować może powstawanie podciśnienia w domu i zasysanie zimnego powietrza z zewnątrz budynku. To z kolei w znaczny sposób niweluje poczynione przez system wentylacyjny z odzyskiem ciepła oszczędności na ogrzewaniu.

Dokładne obliczenia pokazują, że podgrzanie zimnego powietrza poprzez instalację c.o. (przyjęto ogrzewanie gazowe) jest droższe, niż koszt prądu zużytego przez nagrzewnicę wstępną rekuperatora AERIS (rocznie wynosi on 96,7 PLN). Tak niskie zużycie prądu przez nagrzewnicę wstępną rekuperatora AERIS wynika z zastosowania specjalnego, opartego na latach doświadczeń inżynierów Rekuperatory.pl, algorytmu jej sterowania.

Załącza się ona bowiem tylko na bardzo krótki czas wyłącznie wtedy, gdy zachodzi konieczność zapobiegania zamrożeniu wymiennika. W wyniku takiej pracy systemu nie dochodzi do zamrożenia wymiennika, jednocześnie nie dochodzi także do zakłócenia pracy wentylatora nawiewnego, a zużyta
zostaje tylko minimalna ilość energii elektrycznej.

Poniższe wyliczenia potwierdzają te fakty.
Przykład (dane meteorologiczne dla Warszawy przy średnich rocznych temperaturach powietrza zewnętrznego):

  • przepływ 300m3/h,
  • temperatura wewnętrzna +200C,
  • koszt gazu za m3 - 1,59 PLN,
  • koszt energii elektrycznej za kWh wynosi 0,5092 PLN.

Ogólne koszty podgrzania zewnętrznego powietrza wynoszą 165,9 PLN.

Fakt ten potwierdzają również niezależne naukowe opracowania inżynieryjne, które opisują przebieg wyliczeń wykazujących znaczne oszczędności przy zastosowaniu nagrzewnicy wstępnej w porównaniu z nawiewaniem zimnego powietrza przez by-pass (36% przy sprawności 90%).

źródło i zdjęcie: Rekuperatory.pl