Kotły z dedykacją dla biomasy

Kotły z dedykacją dla biomasy

Regulacje dotyczące wzrostu zużycia energii produkowanej w źródłach odnawialnych, w tym m.in. z biomasy, wymagają stosowania nowych rozwiązań technologicznych, jak np. kotły opalane wyłącznie biomasą.

Kontynuacja ambitnych programów Unii Europejskiej związanych ze wspieraniem generacji energii elektrycznej z OZE oraz ograniczeniem emisji CO2 spowodowała przyspieszenie realizacji projektów związanych ze spalaniem biomasy w dużych jednostkach opartych na technologii CFB, mówi Jarosław Mlonka, prezes Foster Wheeler Energia Polska.

W warunkach polskich dodatkowym bodźcem do rozwoju tego typu projektów jest wymóg spalania i współspalania coraz większej ilości biomasy typu agro (czyli pochodzenia rolniczego) wynikający z rozporządzenia ministra gospodarki z sierpnia 2008 r. Współspalanie takiej "trudnej" biomasy w dużych kotłach pyłowych wiąże się z szeregiem ryzyk technicznych istotnych dla żywotności i dyspozycyjności kotłów.

Dobrym rozwiązaniem tego problemu jest budowa dedykowanych kotłów opalanych w 100 proc. mieszaniną biomasy leśnej i biomasy agro, zapewnia prezes Mlonka. Krajowi producenci kotłów już dostosowali swoją ofertę do nowych wymagań. Foster Wheeler Energia Polska w lipcu 2009 r. podpisał z Zespołem Elektrowni Pątnów Adamów Konin kontrakt na budowę nowego kotła z cyrkulacyjnym złożem fuidalnym (CFB) opalanego w całości biomasą pochodzenia leśnego i rolniczego dla bloku o wydajności 55 MWe dla Elektrowni Konin.

W pierwszym kwartale 2010 r. Foster Wheeler Energia Polska zawarł kolejny kontrakt na znacznie większą jednostkę tego typu. Tym razem dostarczy kocioł CFB dla bloku o wydajności 190 MWe dla Elektrowni Połaniec. Kontrakt został zawarty z GdF Suez Energia Polska. Będzie to największy na świecie kocioł zaprojektowany do spalania biomasy agro. Udział "porolniczego" paliwa będzie wynosił 20 proc.

Rafako, inny krajowy wytwórca kotłów, dostarczy z kolei kocioł opalany wyłącznie biomasą w Elektrowni Jaworzno III - Elektrowni II. Zgodnie z założeniami, blok, gdzie powstanie kocioł, będzie miał moc 50 MWe i kilkadziesiąt MWt. Szacuje się, że rocznie będzie on produkował ok. 0,3 TWh zielonej energii. Nowy kocioł w Jaworznie zużywać będzie rocznie ok. 300 tys. ton biomasy. Kilka innych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce rozważa budowę kotłów opalanych wyłącznie biomasą.

Można uznać, że w Polsce w stosunkowo krótkim czasie powstał całkiem nowy rynek urządzeń opalanych biomasą pochodzenia leśnego i rolniczego. Z pewnością w najbliższych latach będzie się on dynamicznie rozwijał. Postęp technologiczny nadążył za regulacjami, a producenci okazali się przewidujący i elastyczni. Swoich klientów zapewniają, że tak trudne dla energetyki paliwa jak biomasa są w stanie spalić w kotle fluidalnym i dają przy tym wszelkie gwarancje dotyczące parametrów technicznych i dyspozycyjności zgodnie z wymaganiami rynku.

źródło: www.wnp.pl
zdjęcie: www.mojeopinie.pl