Przewody kominowe

Komin może mieć jeden lub kilka pionowych kanałów o przekroju okrągłym, kwadratowym lub prostokątnym. Przewody te mają różną funkcję i przeznaczenie.

Przewody spalinowe są przeznaczone do odprowadzania spalin z kotłów na olej lub gaz ziemny albo płynny. Muszą być odporne na działanie kondensatu, ale nie wymaga się od nich odporności na bardzo wysoką temperaturę. Ich średnica musi być dostosowana do wymagań producenta kotła.

Przewody dymowe służą do odprowadzania spalin z kotłów na paliwa stale (kotły węglowe, kominki). Bardzo rzadko dochodzi w nich do skraplania pary wodnej, ponieważ dym, który się przez nie wydostaje na zewnątrz, ma bardzo wysoką temperaturę (dochodzącą do 250°C). Nie powstaje więc w nich kondensat, zatem nie muszą być odporne na działanie kwasów, powinny być za to odporne na wysoką temperaturę. Zwykle mają większą średnice niż kominy dla urządzeń gazowych. Tu także należy się kierować wymogami podanymi przez producenta, z wyjątkiem kominków o bardzo małej mocy, nie zaleca się jednak kominów o średnicy poniżej 200 mm.

Przewody wentylacyjne służą do odprowadzania z pomieszczeń zużytego, zanieczyszczonego powietrza. Takie powietrze ma temperaturę pokojową, więc nie naraża przewodów na przegrzewanie. Muszą być szczelne i powinny być zabezpieczone przed wychłodzeniem - gdy przechodzą np. przez nieogrzewane poddasze trzeba je otulić izolacją cieplną. Średnica kanałów wentylacyjnych to co najmniej 15 cm lub przekrój 14 × 14 cm.

opr.: Redakcja