Jak kupować i budować komin?

Należy zadbać o to, by komin został dobrany do urządzenia grzewczego. Jest to zadanie dla instalatora, który dobierze jego średnicę, poszczególne elementy oraz wskaże najwłaściwszy sposób jego usytuowania.

Uwaga!

Zbyt mała w stosunku do mocy kotła średnica komina zakłóca odprowadzanie spalin. Dlatego należy upewnić się, czy przewody kominowe mają przekrój dobrany do mocy urządzeń grzewczych i jednakowy na całej swojej długości.

Warto sprawdzić dokumentację techniczną i oznakowanie komina. W czasie montażu należy dopilnować, by każdy przewód kominowy był poprowadzony pionowo. Odchylenie przewodu od pionu może wynosić maksymalnie 30 stopni, lecz tylko na odcinku nie dłuższym niż 2 m. Trzeba zadbać, by przed uruchomieniem komin został odebrany przez mistrza kominiarskiego, który sprawdzi: zgodność wykonania komina z projektem, stan techniczny komina, drożność przewodów oraz ciąg kominowy. Osoba dokonująca odbioru komina, czyli mistrz kominiarski, musi podpisać protokół dopuszczający go do użytkowania.

opr.: Redakcja