Inteligentna sieć elektroenergetyczna to tańszy prąd

Inteligentna sieć elektroenergetyczna to tańszy prąd

Od 2018 r. wszyscy Polacy będą mogli korzystać z inteligentnych systemów elektromagnetycznych. Pilotażowy projekt z zakresu smart grid będzie realizowany w Nowym Sączu, być może także w Tarnowie.

Smart grid to inteligentne  systemy elektroenergetyczne, gdzie istnieje komunikacja między wszystkimi uczestnikami rynku energii, mająca na celu dostarczanie usług energetycznych zapewniając obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności oraz zintegrowanie rozproszonych źródeł energii, w tym także energii ze źródeł odnawialnych. To wiąże się z modernizacją istniejącej sieci elektroenergetycznej i optymalizacji wszystkich jej elementów.

Nowy system ma umożliwiać korzystanie z najtańszego prądu w danym momencie. Obecnie pewien substytut takiego rozwiązania mają posiadacze liczników dwutaryfowych. Dla nich energia pobierana w nocy jest tańsza. Inteligentna sieć ma umożliwić naturalną i ciągłą zmianę ceny pobieranego prądu. Dzięki temu w okresach mniejszego zapotrzebowania na energię, kiedy będzie jej nadmiar, cena dla ostatecznego odbiorcy będzie niższa.

Plany są optymistyczne. Jeszcze w tym miesiącu gotowy będzie projekt ustawy pozwalający wdrożyć w Polsce system smart grid. Powinna ona zostać przyjęta przez Sejm na początku przyszłego roku. Ma wprowadzić obowiązek stosowania inteligentnych systemów energetycznych przez podmioty publiczne od 2014 r. Od tej daty z nowych systemów będą mogli korzystać także klienci indywidualni, ale obowiązek dla nich zostanie wprowadzony od 2018 r.

źródło: PAP, pl.wikipedia.org
zdjęcie: www.treehugger.com