Odprowadzanie ścieków, a odległość pionu kanalizacyjnego

Gdy nie ma możliwości podłączenia się do istniejącego pionu kanalizacyjnego, to problem odprowadzenia ścieków można rozwiązać w dwojaki sposób.

Jeśli usytuowanie rury na zewnątrz domu odprowadzającej ścieki do szamba czy sieci kanalizacyjnej jest korzystne, to najlepiej będzie wykonać dodatkową odnogę na istniejącej rurze. Wstawia się wtedy do niej trójnik połączony z nowym pionem. Jeśli w głównym budynku napowietrzanie instalacji odbywa się przez nawiewnik dachowy, na nowym pionie można zamontować jedynie zawór napowietrzający i nie wyprowadzać go ponad dach.

 

Drugi sposób na odprowadzenie ścieków to zainstalowanie kompaktowej pompy przetłaczającej i rozdrabniającej, zintegrowanej z miską sedesową. Do pompy można podłączyć również inne przybory sanitarne. Jeśli zamontowany będzie też zlewozmywak, to warto wyposażyć go w rozdrabniacz odpadków. Gdyby bowiem do rur przedostały się większe zanieczyszczenia, mogłoby dojść do zablokowania pompy przetłaczającej.

Ścieki przetłaczane przez pompę można odprowadzić powyżej poziomu odpływu na odległość kilku metrów nawet dość cienkimi rurami (o średnicy 25?32 mm). Niedogodnością takiego rozwiązania jest niemożność korzystania z urządzeń sanitarnych w przypadku zaniku prądu.

opr.: Redakcja