Kolejne inwestycje w gospodarkę odpadami

Kolejne inwestycje w gospodarkę odpadami

Ponad 9,8 mln zł będzie kosztowała rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wysiece, k. Bartoszyc. Gmina od lat konsekwentnie realizuje program gospodarki odpadami i jest liderem na mapie regionu pod tym względem.

Inwestycja w gospodarkę odpadami obejmuje m.in.: budowę kwatery składowiska odpadów o pojemności 251 tys. m3 i kompostowni odpadów biodegradowalnych o powierzchni 2,4 tys. m2. Zakład otrzymał dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wkład własny spółki wynosi ponad 2,5 mln zł.

Rozbudowa zakładu stworzy efekt ekologiczny w postaci zwiększenia przyjmowanych odpadów na składowisku, między innymi z sąsiednich gmin. W ten sposób rozbudowa przyczyni się do ograniczenia składowania odpadów w niedozwolonych miejscach, wyjaśniał Krzysztof Borys, prezes ZGO w Wysiece.

Gratuluje Bartoszycom, że od lat tak konsekwentnie realizują program gospodarki odpadami, mówi Maria Sokoll, zastępca prezesa WFOŚiGW w Olsztynie. Gratuluję przede wszystkim radnym, że tak wnikliwie przyglądali się temu projektowi. Dziś śmiało można powiedzieć, że jesteście liderami na mapie regionu pod względem inwestycji związanych z gospodarką odpadową.

Planowany czas zakończenia inwestycji związanej z gospodarką odpadami to koniec grudnia tego roku.

źródło: www.portalsamorządowy.pl
zdjęcie: www.nfosigw.olsztyn.pl