Nie zapłacimy za recykling torebek foliowych

Nie zapłacimy za recykling torebek foliowych

Nie rozwiązano problemu utylizacji sklepowych reklamówek, ponieważ Rada Ministrów nie poparła propozycji, by producenci oraz importerzy uiszczali opłatę recyklingową. Takie rozwiązanie przewidywał projekt założeń do ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Założenia zostały przyjęte przez rząd, ale bez zapisów dotyczących opłaty recyklingowej od torebek foliowych.

Forsowana przez Andrzeja Kraszewskiego, ministra środowiska, propozycja dotycząca opłaty recyklingowej od torebek miała wymusić na konsumentach, by ograniczyli korzystanie z takich opakowań na zakupach. Zakładała, że stawka opłaty recyklingowej stanowiłaby maksymalnie 50 proc. ceny netto toreb z tworzyw sztucznych. Opłatę tę mieli płacić producenci i importerzy torebek. W ten sposób byłaby ona składową ceny foliówki w sklepie, co powodowałoby jej wyższą cenę.

Rada Ministrów zaakceptowała te rozwiazania, które mają uszczelnić system odzysku i recyklingu innych opakowań, jak np. butelki czy puszki. Na przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach nałożony będzie obowiązek poddawania odzyskowi i recyklingowi odpadów, które powstaną z takich samych opakowań. Chodzi o to, by firma sprzedająca napoje w plastikowych butelkach nie zbierała do odzysku recyklingu innych plastików, ale właśnie butelki.

Zgodnie z przyjętymi założeniami firmy wprowadzające na rynek opakowania zostaną zobowiązane do ograniczenia ich wpływu na środowisko. Dlatego opakowania powinny być wielokrotnego użytku i łatwe w recyklingu. Jeśli producent zaprojektuje opakowania biodegradowalne, powinny posiadać taką zdolność rozkładu fizycznego, chemicznego, termicznego i biologicznego, by po tym, jak trafią one do przetworzenia, pozostały z nich tylko dwutlenek węgla, biomasa i woda.

Założenia przewidują, że organizacje odzysku opakowań, które realizują zadania m.in. w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych na rzecz ich producentów, będą musiały zająć się nie tylko tym, co same zbiorą. Do 31 grudnia 2014 r. będą musiały poddawać procesom odzysku i recyklingu co najmniej 50 proc. odpadów z opakowań, które znajdą się w śmieciach komunalnych.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna
zdjęcie: www.ekopak.org