Rekordowy poziom stężenia gazów cieplarnianych

Rekordowy poziom stężenia gazów cieplarnianych

Według Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze, głównie dwutlenku węgla i metanu, w 2009 r. osiągnęło najwyższy poziom od początku epoki przemysłowej i nadal rośnie.

Sekretarz generalny WMO Jeremiah Lengoasa zaprezentował w Genewie coroczny raport, tzw. Biuletyn Gazów Cieplarnianych, obejmujący okres do końca 2009 r. Raport głosi, że pomimo spowolnienia gospodarczego poziom dwutlenku węgla, metanu i podtlenku azotu w atmosferze nadal rósł w 2009 r. W ciągu 10 tys. lat przed rewolucją przemysłową poziom dwutlenku węgla był stały. Od 1750 r. w następstwie spalania paliw kopalnych, wylesienia czy zmian w sposobie użytkowania gruntów stężenie tego gazu wzrosło o 38 procent. Według raportu WMO, w ciągu ostatnich dziesięciu lat średnio stężenie dwutlenku węgla w atmosferze wzrastało rocznie o 1,88 procent.

Jeśli całkowicie zaprzestano by emisji dwutlenku węgla, i tak zniknąłby on z atmosfery dopiero po stu latach. Z kolei stężenie metanu od 1750 r. wzrosło o 158 procent. Za ok. 60 procent emisji tego gazu odpowiada człowiek, zaznaczyła WMO.

Do emisji metanu dochodzi także w związku z topnieniem pokrywy lodowej Arktyki oraz częstszymi opadami na terenach podmokłych, których powodem jest globalne ocieplenie. Może to sprawić, że w związku z coraz wyższymi temperaturami do atmosfery będzie trafiać coraz więcej metanu, który z kolei będzie odpowiadał za jeszcze większe ocieplenie planety.

Najnowszy Biuletyn Gazów Cieplarnianych został przedstawiony pięć dni przed rozpoczęciem w meksykańskim Cancun konferencji ONZ na temat zmian klimatycznych. Uczestnikom ostatniego szczytu w Kopenhadze nie udało się ustalić planu działania po 2012 r., gdy wygaśnie protokół z Kioto na temat redukcji emisji gazów cieplarnianych.

źródło: PAP
zdjęcie: Adrian Jabłoński