Ogólnopolski konkurs ekologiczny dla szkół - Drugie Życie Elektrośmieci

Ogólnopolski konkurs ekologiczny dla szkół - Drugie Życie Elektrośmieci

Europejska Platforma Recyclingu Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A oraz ERP Batteries Poland Sp. z o.o. zapraszają wszystkie szkoły do ogólnopolskiego konkursu edukacyjnego w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) oraz zużytymi bateriami pn. "Drugie życie elektrośmieci".

Konkurs "Drugie życie elektrośmieci" ma na celu podniesienie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym i zużytymi bateriami oraz zwiększenie zbiórki tego sprzętu.

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych biorący udział w konkursie "Drugie życie elektrośmieci" będą osiągać ten cel w trakcie ogólnopolskiej rywalizacji szkolnych zespołów poprzez: zdobywanie wiedzy na temat zasad postępowania ze ZSEE i zużytymi bateriami; aktywizację i mobilizowanie do podejmowania właściwych i odpowiedzialnych działań z ZSEE i bateriami, szkolnej i lokalnej społeczności; nawiązywanie efektywnej współpracy z organizacjami i instytucjami odpowiedzialnymi w ich miejscowości za zbiórkę tych surowców oraz promocję zbiórki.

Rejestracja szkół od 5 lutego do 23 lutego 2011 r.

Rejestracja oraz raportowanie i kontakt z organizatorami konkursu odbywają się wyłącznie za pomocą internetu.

Czas trwania: od 1 marca do 20 maja 2011 r.

Koordynacja: Fundacja Zielony Horyzont

Uroczyste zakończenie: 10 czerwca w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik

Pula nagród: 150 000 zł

Patronat: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym

Więcej informacji oraz możliwość zgłaszania się do wzięcia udziału w konkursie po 5 lutym 2011 r. na stronie www.drugiezycieelektrosmieci.pl.

źródło: www.drugiezycieelektrosmieci.pl
zdjęcie: Shutterstock