Formalności budowlane załatwimy przez Internet

Formalności budowlane załatwimy przez Internet

Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt założeń do ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Projekt umożliwia załatwianie niektórych formalności budowlanych przez Internet.

Zgodnie z projektem Ministerstwa Gospodarki inwestor będzie mógł za pomocą Internetu załatwić formalności budowlane, czyli  o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu państwowe inspekcje: Sanitarną, Pracy oraz straż pożarną. Drogą elektroniczną będzie mógł także zawiadomić starostę o zmianie kierownika budowy lub robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego czy projektanta sprawującego nadzór autorski. Z kolei kierownik budowy będzie mógł poinformować budującego o wpisie do dziennika budowy na temat wstrzymania robót wykonanych niezgodnie z projektem. Każde takie zawiadomienie powinno być opatrzone zwykłym podpisem elektronicznym identyfikującym nadawcę. Projekt jest na etapie uzgodnień międzyresortowych.

źródło: Rzeczpospolita
zdjęcie: Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń