Innovative Poland - Przyszłość należy do zielonych technologii

Innovative Poland - Przyszłość należy do zielonych technologii

28 listopada 2011 r. odbędzie się II konferencja ekspertów z cyklu INNOVATIVE POLAND - "Przyszłość należy do zielonych technologii". Spotkanie ma na celu upowszechnianie wiedzy dotyczącej certyfikacji wnętrz, badań dotyczących jakości środowiska pracy oraz zapoznanie wykonawców, projektantów i decydentów z nowymi "zielonymi" produktami i technologiami.

Czy firmom opłaca się być dzisiaj ekowiarygodnymi, czy to jeszcze moda, czy już konieczność? Ekowiarygodność to zjawisko biznesowe - po prostu opłaca się, czy psychologiczne? Na te i inne pytania będą odpowiadać uznani specjaliści oraz zaproszeni goście.

W programie konferencji "Przyszłość należy do zielonych technologii" znajdą się między innymi zagadnienia:

  • certyfikowanie wnętrz (parametry konieczne do uzyskania certyfikatu, przykłady realizacji w Polsce),
  • koszty certyfikacji zielonego biura,
  • jakość środowiska pracy w Polsce i na świecie (raport, badania, prezentacja innowacyjnych rozwiązań i  technologii),
  • wpływ nowych ergonomicznych i ekologicznych rozwiązań na poprawę jakości środowiska pracy,
  • ekowiarygodność firmy - moda czy konieczność (energooszczędne programy i rozwiązania, zielone produkty w ofercie, programy zielonych zakupów, itp.).

Konferencja "Przyszłość należy do zielonych technologii" kierowana jest do osób i firm zainteresowanych wprowadzaniem ekologicznych innowacji na polski rynek nieruchomości biurowych i komercyjnych. Wśród jej uczestników będą m.in. architekci, deweloperzy, inwestorzy, szefowie spółek giełdowych i właściciele firm, przedstawiciele branż zainteresowanych certyfikacją, przedstawiciele sektora IT, bankowcy, finansiści, a także przedstawiciele rządu i samorządów.

II konferencja z cyklu INNOVATIVE POLAND - "Przyszłość należy do zielonych technologii" odbędzie się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

Więcej informacji na stronie: www.InnovativePoland.org.pl

źródło: Innovative Poland