Edukacja ekologiczna gmin

Edukacja ekologiczna gmin

"W Trosce o Naturę" to kompleksowy projekt edukacji ekologicznej z zakresu selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów opakowaniowych oraz poużytkowych prowadzony przez Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA.

W ramach projektu edukacji ekologicznej przedstawiciele samorządów i sołtysi ze Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego podniosą swoją wiedzę z zakresu obowiązków gospodarowania odpadami oraz omówią możliwości ich realizacji. Szkolenia odbędą się w Ostródzie, Iławie i Morągu w dniach 3-4 listopada 2009 r.

W ramach naszego projektu zwracamy uwagę na podstawowe problemy ekologiczne występujące w lokalnych społecznościach. Poprzez szerzenie wiedzy o prawidłowej selekcji i recyklingu odpadów, chcemy podnosić ogólną świadomość ekologiczną zarówno samorządowców, jak i wszystkich mieszkańców, mówi Katarzyna Owsianka, koordynator projektu, Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA. Chcemy wspólnie z lokalnymi władzami omówić kwestie skutecznej gospodarki odpadam komunalnymi i wdrożyć w życie rozwiązania pozwalające na spełnienie najnowszych norm unijnych w tym zakresie.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli samorządów lokalnych odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami, sołtysów i przedstawicieli placówek edukacyjnych. Uczestnicy poznają w sposób praktyczny przepisy dotyczące obowiązków mieszkańców i wymagania prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Prowadzący będą wskazywać możliwości ich realizacji na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego.

Zaprezentowana zostanie inwestycja dotycząca składowiska i sortowni odpadów w Rudnie, jak również omówione zostaną możliwości działań edukacyjnych i informacyjnych wspierających właściwą gospodarkę odpadami na terenie Związku Gmin.

Projekt jest dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szczegóły na temat projektu dotyczącego edukacji ekologicznej na stronie www.wtrosceonature.com oraz www.psr.pl.