Kampania

Kampania "Nie dla czadu"

Trwa kampania profilaktyczno-edukacyjna "Nie dla czadu". Jej celem jest uświadamianie istnienia niebezpieczeństw związanych z tlenkiem węgla oraz pokazanie, jak można zapobiegać zatruciom. Akcja potrwa do marca 2012 r., czyli przez okres grzewczy, w którym najczęściej dochodzi do zatruć czadem i pożarów.

Akcja "Nie dla czadu", uruchomiona 9 listopada 2011 r., jest wspólnie prowadzona przez strażaków PSP, ratowników medycznych oraz pozostałe służby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

Według danych straży pożarnej w 2010 r. było 181 ofiar śmiertelnych spowodowanych przez czad. W okresie jesienno-zimowym do straży pożarnej niemal codziennie wpływają informacje o tego rodzaju zdarzeniach. Dlatego straż pożarna podkreśla znaczenie kampanii informacyjnej i nagłaśniania zagrożeń związanych z zatruciami czadem. Im bardziej propagujemy zasady bezpieczeństwa, tym większa skuteczność i minimalizowanie liczby ofiar, podkreślił Wiesław Leśniakiewicz komendant główny PSP.

Niesprawna wentylacja pomieszczeń, w szczególności łazienek czy kuchni powoduje zwiększone stężenie tlenku węgla i ryzyko utraty przytomności bądź zgonu. Zwracamy bardzo dużą uwagę na cały proces wentylacji pomieszczeń oraz utrzymania we właściwym stanie technicznym urządzeń kominowo-grzewczych" zaznaczył Leśniakiewicz.

Aby zapobiec ryzyku można zabezpieczyć się umieszczając w mieszkaniu czujniki tlenku węgla, które reagują na podwyższone stężenie czadu. W ramach akcji straż pożarna dystrybuuje takie urządzenia za pośrednictwem audycji emitowanej w Programie I Polskiego Radia. Czujniki tlenku węgla zostały zakupione przez resort, w ramach kampanii "Nie dla czadu". Straż pożarna informuje, że czujniki tlenku węgla umieszczamy na wysokości 1,5 metra, najlepiej w oddaleniu od urządzeń grzewczo-kominowych, a w pobliżu miejsc gdzie najczęściej przebywamy.

Straż pożarna apeluje do mieszkańców o to, by występowali do spółdzielni oraz administratorów budynków o sprawdzanie ciągów wentylacyjnych pod kątem ich drożności.

Strażacy przypominają, że prawo budowlane zobowiązuje zarządców oraz właścicieli obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz jednorodzinnych, do przeprowadzania kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) co najmniej raz w roku oraz co najmniej dwa razy w roku, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2.000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1.000 m2.

Więcej informacji o zagrożeniach związanych z zatruciami wywołanymi czadem, w tym m.in. co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia, jak pomóc poszkodowanym przy zatruciu tlenkiem węgla, jakie są objawy zatrucia oraz jak często należy przeprowadzać kontrole przewodów kominowych ? są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
zdjęcie: Straż Pożarna